Nyheter

«De tapte muligheters tidsalder»

Leder i Bellona Frederic Hauge
Foto: Andreas Mathismoen / Bellona

Publiseringsdato: 21. juni, 2012

Skrevet av: Magnus Borgen

– Verdenssamfunnet har misbrukt mange muligheter i de 20 årene som har gått siden vi var her sist. Store deler av teksten i det avtaleforslaget som nå ligger på bordet, kunne faktisk vært skrevet i 1992. Nå er det viktig at vi ser fremover, sier Bellona-leder Frederic Hauge, som selv er til stede i Brasil.

Bellona-leder Frederic Hauge er tilbake i Rio de Janeiro 20 år etter han deltok på det aller første globale FN-toppmøtet om bærekraftig utvikling i samme by.

– Verden har gått fra å ha 5,5 milliarder til 7 milliarder innbyggere de siste 20 årene. Derfor er det betenkelig at store deler av teksten i avtaleforslaget som nå ligger på bordet faktisk kunne vært skrevet i 1992.

– Samtidig er det viktig å forsøke å dyrke og løfte frem de små fremskrittene man kan finne. Det er tross alt bra at viktig at slike møter finner sted, og at folk snakker sammen om løsninger. Det som skjer her vil skape presedens for framtiden, og derfor synes vi i Bellona at det er viktig med tilstedeværelse, sier Hauge.

FNs generalsekretær Ban Ki-moon dannet et dystert bilde under den seremonielle åpningen onsdag ettermiddag.

– Innen 2030 vil verden trenge 50 prosent mer mat, 45 prosent mer energi og 30 prosent mer vann bare for å opprettholde livsstilen vi har i dag, sa generalsekretæren foran statsledere fra rundt 130 land.

Dårlig tid

– Den siste klimaforskningen gir grunn til bekymring, sier Frederic Hauge.

– Det er hevet over enhver tvil at vi må få fortgang i å ta i bruk de løsningene vi vet virker, og få på plass et rammeverk og modeller som fungerer, sier Bellonas leder.

Han ser imidlertid noen lyspunkter: Blant annet at det har vært en viss fremdrift i forhandlingene på flere av FNs tusenårsmål.

– Samtidig er det ingen tvil om at teksten er for svak på en rekke punkter.

– Ingen av oss som er her kan være fornøyde med det vi ser i tekstutkastene nå. Samtidig er det vår jobb å få partene til å snakke konstruktivt sammen, og inspirere til å fokusere på de klimariktige løsningene og de utviklingsmekanismene vi i Bellona har tro på. Jeg opplever også at Brasil har vist muskler på en helt annen måte enn tidligere, og søker en internasjonal lederrolle som forplikter, sier Hauge.

Planlegger nytt klimatoppmøte i Qatar

Rio-toppmøtet i FN-regi har fått tittelen Rio+20, og samler 50 000 akkrediterte gjester fra over 190 land. Forhandlingene finner sted på det gigantiske forhandlingssenteret Riocentro, der det er over 500 offisielle møter på 571 000 kvadratmeter. Brasils president Dilma Rousseff leder forhandlingene på vegne av vertsnasjonen Brasil.

Bellona er til stede i Rio for å delta på en rekke såkalte «side events», og driver omfattende møtevirksomhet med vårt internasjonale nettverk av NGOer og næringsliv. Arbeidet i Rio legger viktige premisser for Bellonas deltakelse til det kommende klimatoppmøtet COP18 i Qatar, som begynner i november i år.

Pressekontakt for ytterligere kommentarer fra Bellona i Rio de Janeiro:

Magnus Borgen, Kommunikasjonssjef, magnus@bellona.no. Tel: +47 977 28 476