Nyheter

– Styrer oss mot global oppvarming

Kloden brenner
Kloden brenner
Thinkstockphotos

Publiseringsdato: 14. desember, 2014

I morgentimene ble mer enn 190 land enige om en sluttavtale under klimaforhandlingene i Lima. Forhandlingene gikk mer enn 30 timer på overtid. -Toppmøtet i Lima burde blitt en vitamininnsprøyting i den globale klimakampen, men styrer oss istedet mot fire graders global oppvarming, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Frederic Hauge er klar på at dersom verdenssamfunnet skal nå målene om en ambisiøs klimaavtale i Paris neste år, må sluttspurten starte umiddelbart.

-Juleferiene og sommerferiene til verdens klima- og miljøministre det neste året bør bli særdeles korte, sier Hauge.

Bellona-lederen understreker at det er positivt landene til slutt ble enige om komme noen museskritt videre med enighet om en avtaletekst og dermed unngikk en komplett farse.

Han er likevel klar på at rike land må gjøre betydelig grep for å gå foran.

-Avtalen i Lima pålegger de rike landene å ta betydelige grep nasjonalt. Dette setter større press på de klimaplanene den norske regjeringen kommer med i første kvartal 2015, sier Bellona-lederen.

Han fortsetter:

– Det finnes fortsatt muligheter for en brukbar avtale i Paris, men dette hvileskjæret i Lima gjør at det kommende året blir en kraftanstrengelse vi ikke har sett maken til før, sier Frederic Hauge, leder i Bellona.

Positive klimategn ga økt handlingsrom

– Hovedmålet med Lima-møtet var å berede grunnen for et vellykket møte i Paris til neste år. Dessverre har delegatene skapt enda mer usikkerhet om Paris-møtet kan resultere i en ny klimaavtale. Det er skuffende at politikerne gang etter gang misbruker sjansen til å gi forhandlingene den vitamininnsprøytningen de trenger, sier Hauge

Hauge mener forholdene lå bedre til rette for forhandlingsframgang enn på lenge.

– De siste månedene har mye gitt grunn til optimisme. Avtalen mellom USA og Kina kan vise seg som et kvantesprang i den internasjonale klimapolitikken, ogEU har blitt enige om ambisiøse mål. Legger vi til voldsomme prisfall på fornybar energi, så er det ingen tvil om at det klimapolitiske handlingsrommet vokst. Dette var en lissepasning til politikerne, men de lot sjansen gå fra seg, sier Hauge.

En standard for alle

Klimatoppmøtet i København i 2009 var en stor skuffelse. Siden da har forhandlingene tatt små, forsiktige skritt i retning av en ny avtale, med Durban-møtet i 2011 som det viktigste. Warszawa-møtet i fjor ga lite fremdrift i arbeidet for en ny avtale.

Det som imidlertid kom ut av fjorårets møte i den polske hovedstaden, var at alle statene skal melde inn sine klimamål innen første kvartal i 2015. Disse nasjonale målene skal så inngå i en ny klimaavtale som forhåpentligvis blir vedtatt på møtet i Paris.

Hvis denne strategien skal lykkes, trengs det klare regler for hvordan de nasjonale målene skal utformes og vurderes. Skal målene kun bestå av konkrete utslippskutt, eller skal bidrag til klimatilpasning i fattige land inkluderes? Hvor langt inn i framtida skal målene strekke seg?

Dette har vært blant av hovedspørsmålene i Lima. Bellona er skuffet over at landene ikke kom frem til mer enighet.

– Uten en bedre felles standard for klimamålene, kan vi fort komme til å sitte i Paris og sammenlikne epler og pærer.  Det må unngås for å få en sterk avtale, sier Hauge.

Skuffet over Norge

Bellona-lederen er heller ikke begeistret for hvordan Norge har fulgt opp denne enigheten fra fjorårets møte Warszawa.

– Regjeringen har lovet å melde inn sine forpliktelser før fristen går ut, men jeg mener at Norge burde ha innberettet sine klimamålsetninger før Lima-møtet. Norge bidro dermed til usikkerhet fremfor forutsigbarhet, mener Hauge.

Han er nå tydelig på at Norge må gå foran forut for Paris.

-Mange land vil mer enn det man ble enige om i Lima. Det bør være mulig å samle koalisjoner av villige nasjoner som går sammen om klimaforpliktelser selv uten en omforent global forpliktende avtale. Vi må komme opp med en plan B og se på nye samarbeidsmodeller, avslutter Hauge.

For mer informasjon:

Magnus Borgen, Kommunikasjonssjef – 977 28 47