Nyheter

Sammen til Klimatoppmøte i Paris

F.V. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft, Fredric Hauge (Bellona), Svein Tore Holsether (Yara), Kristin Halvorsen (CICERO), Christiana Figueres - Executive Secretary of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) og Utenriksminister Børge Brende. Det var god stemning på Operataket under lanseringen av det norske samarbeidet under COP21 i Paris.
F.V. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft, Fredric Hauge (Bellona), Svein Tore Holsether (Yara), Kristin Halvorsen (CICERO), Christiana Figueres - Executive Secretary of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) og Utenriksminister Børge Brende. Det var god stemning på Operataket under lanseringen av det norske samarbeidet under COP21 i Paris.
CICERO

Publiseringsdato: 14. oktober, 2015

Skrevet av: Ingrid Kristensen Hauge

I dag lanserte Utenriksminister Børge Brende, Klima- og miljøminister Tine Sundtoft, Kristin Halvorsen fra CICERO, Fredric Hauge fra Bellona og Svein Tore Holsether fra Yara sitt felles samarbeid under COP21 i Paris. FNs klimasjef Christiana Figueres var til stede og roste initiativet.

30.november begynner FNs klimatoppmøte i Paris.

– Årets klimatoppmøte er det viktigste siden verdenssamfunnet møttes i København. Mer enn noensinne trenger klimautfordringene tettere samarbeid, økt vekt på kunnskapsdeling og raskere industrialisering av innovative løsninger, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

CICERO, Bellona, Yara og norske myndigheter har derfor gått sammen om et nytt samarbeid for å vise fram løsninger og dele kunnskap rundt klimautfordringene.

– Vi vil være et felles vertskap for seminarer, pressetreff og briefinger inne på delegasjonsområdet under COP21. Både i Norge og internasjonalt er dette banebrytende samarbeid i klimasammenheng, sier CICERO-sjef Kristin Halvorsen.

FNs klimasjef Christina Figueres var med på lanseringen på Operataket i morges, og roste det norske initiativet.

FNs klimasjef Christina Figueres var til stedet og roste det norske initiativet FNs klimasjef Christina Figueres var til stedet og roste det norske initiativet Credit: CICERO

– Dette samarbeidet er et eksempel på norsk lederskap og et forbilde for resten av verden, sa Figueres.

Utenriksminister Børge Brende fulgte opp med å peke på at alle gode krefter må trekke i samme retning dersom vi skal løse klimaproblemet.

– Bellona, CICERO, Yara og norske myndigheter velger derfor å gå foran. Vi ønsker å fremstå som et internasjonalt eksempel på konstruktivt klimasamarbeid gjennom å etablere et delegasjonsområde der ulike aktører kan formidle sine budskap, sa Brende.

– Det betyr ikke at vi er enige om alt. Men det betyr at vi tror på kunnskapsdeling og vise frem hvilke løsninger vi har og hvilke løsninger som må til, legger Hauge til.

De globale klimautfordringene krever tettere samarbeid, raskere industrialisering av løsninger og økt vekt på kunnskapsdeling.

– For næringslivet bør de globale utfordringene vi står ovenfor derfor være en vekker, en mulighet, og en driver for strategi, sa Yaras nye direktør Svein Tore Holsether.

Det at en miljøorganisasjon, klimaforskere, nasjonale myndigheter og representanter fra næringsliv går sammen om å etablere én felles paviljong er unikt.

– Mange steder i verden er det utenkelig at forskere, miljøforkjempere, næringsliv og myndigheter samarbeider tett, forteller Hauge.

Framfor å stå på utsiden eller skape alternative arenaer har Bellona, CICERO og Yara i samarbeid med UD bestemt seg for å gå motsatt vei.

– Vi vil være på innsiden. Derfor etablerer vi oss inne i hjertet av de offisielle delegasjonene inne på forhandlingssenteret. Vi ønsker å påvirke gjennom å være så tett på forhandlingene som overhodet mulig, avslutter Bellona-lederen.