Nyheter

Statsministeren åpnet Bellona-paviljong

Åpning av Bellona paviljongen - COP26. F.V. Klima-og miljøminister Espen Barth Eide, Bellona-stifter Frederic Hauge, statsminister Jonas Gahr Støre, administrerende direktør Aker Horizoons Kristian Røkke og daglig leder i Sahara Forest Project Kjetil Stake.
Åpning av Bellona paviljongen - COP26. F.V. Klima-og miljøminister Espen Barth Eide, Bellona-stifter Frederic Hauge, statsminister Jonas Gahr Støre, administrerende direktør Aker Horizoons Kristian Røkke og daglig leder i Sahara Forest Project Kjetil Stake.
Bellona

Publiseringsdato: 1. november, 2021

Skrevet av: Signy Fardal, Ingrid Kristensen Hauge

Statsminister Jonas Gahr Støre åpnet Bellonas paviljong på FNs klimatoppmøte COP26 i Glasgow mandag. Støre sa blant annet at han er enig med Bellona-stifter Frederic Hauge i at karbonfangst- og lagring er avgjørende for at vi skal nå målene om å kutte klimagassutslippene fram mot 2030.

Sammen med Sahara Forest Project er Bellona vertskap for den eneste norske paviljongen inne på den såkalte «Blue Zone» på COP26. Samarbeidspartnerene for paviljongen er Aker Horizons og Utenriksdepartementet. Paviljongen ble åpnet av statsminister Jonas Gahr Støre sammen med klima- og miljøminister Espen Barth Eide, administrerende direktør i Aker Horizons Kristian Røkke, daglig leder i Sahara Forest Project Kjetil Stake og Bellona-stifter Frederic Hauge.

Foran et stort norsk pressekorps fikk Bellona mye ros for sin mangeårige klimakamp og for å være synlige på den internasjonale arenaen.

– Det er ikke hver dag jeg kan si at jeg er helt enig med Bellona-stifter Frederic Hauge. Men nå vil jeg rose han for at han så tydelige sier ifra om behovet for karbonfangst- og lagring (CCS). For å nå målet om utslippskutt er vi nødt til å fange og lagre CO2, sa statsminister Jonas Gahr Støre.

Statsministeren refererte til et større intervju med Bellona-stifteren i VG, hvor Hauge blant annet uttalte «Å si nei til CCS i den truende klimakrisen kan sammenlignes med å si nei til vaksiner i møte med en global pandemi» og «Det finnes ikke et eneste regnestykke som når 1,5 graders målet uten denne teknologien».

– Når Frederic Hauge snakker så lytter man i det minste, sa Støre, og understreket viktigheten av å utvikle en industriell løsning for CCS slik at det blir kommersielt lønnsomt og får en bred implementering.

– Vi har to viktige uker foran oss. Kanskje de viktigste ukene i vår tid. Vi skal oppnå resultater. Det vi i Bellona gjør her på COP26 er å lage en arena hvor vi fokuserer på løsninger. Vi må vise at det er mulig å løse klimaproblemene. Ved å kun fokusere på problemene oppstår apati, og det kommer det ikke noe godt ut av, sa Frederic Hauge.

Administrerende direktør Kristian Røkke i Aker Horizons takket både statsministeren og Frederic Hauge. Røkke sa at han var stolt av å være på FNs Klimatoppmøte sammen med Bellona.

Daglig leder Kjetil Stake i Sahara Forest Project (SFP) kom med nyheten om at SFP nettopp har mottatt 4,2 millioner kroner i støtte fra den nye regjeringen. Sahara Forest Project, som i sin tid ble etablert etter et initiativ fra Frederic Hauge, dyrker grønnsaker i drivhusanlegg drevet av solenergi og renset saltvann i ørkenen i Jordan.

– Støtten fra den norske stat gjør det mulig å jobbe for å utvikle løsninger for å endre globalt landbruk fra å være klimaversting til å bli klimasmart. Sahara Forest Project bruker alt det verden har nok av; saltvann, sollys, CO2 og ørken til å produsere det verden trenger mer av; mat, vann og ren energi, sa Stake.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide avsluttet med å si at stikkordet for COP26 og for Bellonas paviljong er løsninger.

– I klimasammenheng snakkes det ikke så mye om løsninger, som regel fokuseres det på alt vi ikke skal gjøre. Men det er ekstremt viktig at vi fokuserer på det vi faktisk kan gjøre, sa Barth Eide.