Media

F.v. Pia Thorsby (We Play Green), Sirin Stav (miljøbyråd Oslo), Dragos Talvescu (Cambi), Hallstein Havåg (Bellona), Nils Røkke (SINTEF), Maria Kringlen Halvorsen (Vow), Mari Sundli Tveit (Forskningsrådet).

F.v. Pia Thorsby (We Play Green), Sirin Stav (miljøbyråd Oslo), Dragos Talvescu (Cambi), Hallstein Havåg (Bellona), Nils Røkke (SINTEF), Maria Kringlen Halvorsen (Vow), Mari Sundli Tveit (Forskningsrådet).

F.v. Pia Thorsby (We Play Green), Sirin Stav (miljøbyråd Oslo), Dragos Talvescu (Cambi), Hallstein Havåg (Bellona), Nils Røkke (SINTEF), Maria Kringlen Halvorsen (Vow), Mari Sundli Tveit (Forskningsrådet).