Nyheter

Bellona anmelder NSB-sjef: Krever Ueland fengslet

Publiseringsdato: 8. oktober, 1997

Skrevet av: Bellona

Bellona har anmeldt NSB Gardermobanen AS ved styreformann Osmund Ueland for brudd på forurensningslovens paragraf 78. Overtredelse av denne paragrafen kan straffes med bøter eller fengsel inntil tre måneder.

Ueland er anmeldt for store utslipp av kreftfremkallende acrylamider. Dette stoffet finnes i produktet Rocha Gil, som Gardermobanen har brukt i forbindelse med tetting av Romerikstunnelen. Rocha Gil er et to-komponent produkt som dels består av acrylamider og dels av en herder, hvilket innebærer at utslipp ikke vil skje hvis produktet brukes på korrekt måte. Brukes det derimot for lite herder, vil det ikke skje tilstrekkelig tetting, noe som vil føre til at det lekker acrylamider ut i grunnen og videre ut til lokale vannresorvarer. —Ettersom det er dokumentert et omfattende utslipp av acrylamider til vann, er det grunn til å tro at NSB-Gardemobanen ikke har blandet Rocha Gil-komponentene på en forsvarlig måte, sier Bellonas saksbehandler Bård Bergfald.

Bellona er bekymret for at utslippene har forurenset Øyeren som er en drikkevannskilde for over 100.000 mennesker. —Det er grunn til å tro at disse utslippene har foregått helt siden byggingen av Gardermobanen startet i 1995, sier Bergfald.

Osmund Ueland jobbet i LOOC før han begynte i NSB. Der var han en av de ansvarlige for å gjøre Lillehammer OL til et miljøvennlig arrangement.