Nyheter

Kjemikalieleverandør svindlet SRG

Publiseringsdato: 9. oktober, 1997

Skrevet av: Simen Graff Jenssen

På vårparten forandret kjemileverandør Paus & Paus navnet på tetningsstoffet som har blitt brukt i Romeriksporten fra Siprogel til Rhoca-Gil. SRG, som sto for anleggsarbeidene med tunellen, ble ikke informert om at også stoffets sammensetning var endret.

I virkeligheten er forskjellen dramatisk: Det opprinnelige stoffet krever kun bruk av støvmaske, mens det nye stoffet forutsetter bruk av masker med oksygenbeholdere. Mens det gamle stoffet, Siprogel, kun inneholdt mindre farlige komponenenter, inneholder Rhoca-Gil komponenten akrylamid, som kan være kreftfremkallende og gi skader på sentralnervesystemet hos mennesker. SFT vurderer nå å forby bruk av Rocha-Gil.

–En skandale, sier Bellonas Bård Bergfald. –Det kan se ut som om SRG har blitt regelrett svindlet av kjemikalieimportøren. Bergfald vil nå rette skytset mot Paus & Paus.