Nyheter

Full seier til Bellona – Akrylamidene skulle vært stanset

Publiseringsdato: 14. april, 1998

Skrevet av: 2426

Saken kom opp i forbindelse med avsløringene av de store utslippene av akrylamid fra NSB Gardermobanen. Bellona anmeldte de ulovlig eutslippene, mens Fylkesmannen i Oslo og Akershus ga tillatelse til de samme utslippene. Dette anket Bellona inn for Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementet har gitt Bellona rett i at tillatelsen til utslipp av akrylamid som ble gitt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus i fjor høst var feil. MD skriver bl.a. i sin avgjørelse : "….på denne bakgrunn mener Miljøverndepartementet at det ikke var riktig å gi en tillatelse til utslipp av akrylamid. Situasjonen var mer å sammenlikne med et akuttutslipp. Et akuttutslipp er i henhold til forurensningsloven pr. definisjon et ulovlig utslipp, og andre av lovens bestemmelser gir da de nødvendige hjemler for at forurensningsmyndigheten kan gripe inn. Forurensningslovens konsesjonssystem bør ikke benyttes til å lovliggjøre følgen av en tidligere ulovlig forurensende aktivitet."

Bellona er svært glad for avgjørelsen, som viser at Miljøverndepartementet etter å ha skiftet politisk ledelse har bestemt seg for faktisk å følge den loven departementet er satt til å følge.