Nyheter

Brev til SAS og Braathens om utslipp av avisingsvæsker ved Gardermoen

Publiseringsdato: 5. februar, 1999


SAS
v/ Niels Erik Nerthun
1330 Fornebu
(Likelydende brev til Braathens)

Oslo, 05.02.99

Utslipp av avisingsvæsker ved Gardermoen

I løpet av de siste dagene har det kommet frem at det er sluppet ut for store mengder av avisingsvæsker ved Oslo Lufthavn Gardermoen. Bellona har i den forbindelse anmeldt OSL for ulovlige utslipp av acetat. Relativt store konsentrasjoner av både glykol og acetat er funnet i grunnvannet på Gardermoen og vi har derfor grunn til å tro at også utslippet av glykol er for stort.

Selv om det er OSL som gjennom sin utslippstillatelse har det juridiske ansvaret ved for store utslipp av glykol, mener vi det er på sin plass å rette kritikk også mot flyselskapene SAS og Braathens. 90% av avisingen ved Gardermoen er utført av disse selskapene. Om det benyttes for store mengder glykol i forbindelse med avisingen, er det altså i første rekke dere som kan gjøre noe.

Gardermoen er designet for en flytrafikk som kan håndtere 17 millioner passasjerer i året. Denne designen gjelder også rensesystemene for avisingsvæsker. Bellona finner det urovekkende at man selv med dagens trafikk slipper ut så mye glykol at man finner det igjen i grunnvannet. Dette tyder på et uholdbart overforbruk.

Vi ønsker tilsendt en oversikt over SAS’ og Braathens’ forbruk av glykol og hvordan man ligger an i forhold til utslippstillatelsen. Videre ønsker vi svar på hva flyselskapene akter å gjøre for å redusere sitt forbruk av glykol. Vi forventer at man setter i gang strakstiltak for å løse de umiddelbare problemene vi finner på Gardermoen i dag. Videre vil vi forvente at man legger planer for hvordan man reduserer forbruket av glykol fremtiden. Bellona er gjerne med på en dialog for å komme frem til mer miljøvennlige løsninger for avising av fly.

Med vennlig hilsen

Inge Alme
sivilingeniør