Nyheter

Dumping av avfall fra Raufoss og Forsvaret i Mjøsa

Publiseringsdato: 29. november, 1999

Skrevet av: Kaya Grjotheim

Bellona har involvert seg i dumping-saken i Mjøsa.

Harald Ramfjord i Marine Tool Management gjennomførte et miniubåt- oppdrag for en kunde, da han observerte store mengder dumpet avfall på bunnen av Mjøsa. Avfallet stammer fra Raufoss ASA, Forsvaret og tyskernes dumping under krigen. Det består av ammunisjon og eksplosiver, samt en del ukjente objekter. Det er kjent at Mjøsa ble brukt som dumpingplass for Raufoss i perioden 1940 til 1970.


Bellona har engasjert seg i saken og vil dra til Gjøvik for å være med på et nytt miniubåtsøk onsdag den 1. desember. Vi vil også møte ledelsen ved Raufoss ASA.

Bellona mener det er viktig å finne ut hva slags avfall dette er og hvilket omfang dumpinga har hatt. En må også finne ut hvorvidt det er fare for lekkasje av miljøgifter fra avfallet.