Nyheter

Godkjent sprøytemiddel kan gi nedsatt fruktbarhet

Publiseringsdato: 15. september, 2000

Skrevet av: 2788

Soppen fusarium kan være akutt giftig, kreftfremkallende, og gi lavere fruktbarhet. Nå frykter danske bønder at økende problemer med lav fruktbarhet i svinebesetninger skyldes det nye sprøytemiddelet Amistar, som benyttes på stort sett alle hvetearealer i Danmark. Formannen for svineseksjonen i Den Danske Dyrlegeforening, Jørgen Lindahl, uttaler til Politiken at det er en stigende mistanke om at fertilitetsproblemer i svineavl, som faller sammen med diaré og andre symptomer, skyldes den giftige soppen fusarium.


Hvorvidt forekomster av fusarium skyldes Amistar er foreløpig usikkert, men danske næringsmiddelmyndigheter vil sette i gang omfattende undersøkelser for finne ut om det er en sammenheng. Amistar dreper en rekke sopparter, og kan dermed gi bedre vekstbetingelser for den giftige soppen fusarium.


Hveten som sprøytes med Amistar brukes også i mat til mennesker, og danske næringsmiddelmyndigheter finner det sannsynlig at mennesker vil kunne få samme symptomer av fusariumtoksiner som griser.


I følge Felleskjøpet, som selger produktet i Norge, sprøyter norske bønder med Amistar på hvete som i stor grad brukes til matproduksjon.