Nyheter

LCA-analyse av InfraTek

Publiseringsdato: 31. oktober, 2000

Skrevet av: Christine Molland Karlsen

Etter påtrykk fra Bellona har Fred Olsen som selger InfraTek systemet i Norge, bestemt seg for å få utført en livsløpsanalyse (LCA) på hele konseptet. I denne analysen vil systemet for infrarød avising av fly bli sammenlignet med konvensjonell avising.

Bellona er med i utformingen av hvilke faktorer som skal inngå i denne analysen og vil følge arbeidet med stor interesse. Slik vi ser det er det viktig å få gjort et studie av denne nye teknologien for å avgjøre om den vil kunne være et alternativ til dagens avisingsmetoder. Bellona ser for seg at InfraTek kan være et godt alternativ til kjemikalier ved mindre flyplasser i Norge.