Nyheter

Lite oppfinnsomt av SFT

Publiseringsdato: 6. november, 2000

Skrevet av: Christine Molland Karlsen

Bellona reagerer kraftig på at SFT forlater førevar-prinsippet og gir blankofullmakt til utslipp av avisingskjemikalier. Vi får håpe at dette ikke blir trenden når SFT nå har varslet fokus på flyplasser i Norge.

Utslipp av store mengder fly- og baneavisingskjemikalier kan ha flere utilsiktede virkninger enn at grunnvannet under flyplassen forurenses av tre forbindelser. Det virker som SFT tror at utslipp av avisingskjemikalier på Gardermoen kun handler om glykol, formiat og grunnvann. Dette blir for snevert, vi vet blant annet at avisingsvæskene inneholder giftige og lite nedbrytbare tilsetningsstoffer. Forskere stiller spørsmål ved om store og langvarige utslipp av avisingskjemikalier kan føre til at metaller vaskes ut fra grunnen noe som vil påvirke både jordsmonnet og grunnvannet rundt flyplassen. Mange spørsmål omkring effektene av disse utslippene er altså ukjente, men til tross for det gir SFT tillatelse til nærmest ubegrensede utslipp -bare det ikke når grunnvannet.
Bellona etterlyser kreativitet i utformingen av en utslippstillatelse som gir OSL incitament til å redusere kjemikaliebruken.