Nyheter

Mer møkkagraving i lokalmedia

Publiseringsdato: 18. desember, 2000

Bellona får nesten daglig tips om gamle fyllinger hvor giftstoffer truer lokalmiljøet, tips vi ofte ikke har kapasitet til å følge opp. Derfor er det så viktig at lokalmedia driver litt møkkagraving.

Kommentar

Muckraking, eller møkkagraving, er alle journalistspirers drøm. Ikke i bokstavelig forstand riktignok, men i overført betydning. Med skandale i blikket tråler en seg gjennom kilovis med dokumenter i jakten på et Watergate i miniatyr. Men det er ikke alltid en trenger å gå veien om dokumentmappene for å finne møkka. Ofte kan det være nok å ta med seg spaden og gå til en av de over 3000 gamle fyllingene som ligger rundt omkring i landet og truer nærmiljøet med miljøgifter som PCB, PAH og gamle kvikksølvholdige batterier.

Fra Asker og Bærum Budstikke 24. november kan en for eksempel lese at "sigevann er i flere dager blitt sluppet rett ut fra Yggeset fylling i Asker. Vannet inneholder de giftige tungmetallene kvikksølv og bly. Hvor mye som har rent ut har man ikke oversikt over." Flere eksempler kan sikkert finnes, men med tanke på at en her snakker om over 3000 lokaliteter med grunnforurensninger eller dårlig sikrede deponier, burde dette være en dårlig utnyttet gullgruve for møkkagravere i landets lokalavisredaksjoner.

Etter en omfattende kartlegging fra Norges Geologiske Undersøkelser på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet, arbeider Statens Forurensingstilsyn (SFT) med å følge opp de lokalitetene hvor det er størst fare for spredning av giftstoffer til naturen. Men i likhet med Bellona har også SFT begrensede ressurser. I et intervju med Bellona sier også Per Antonsen i Seksjon grunnforurensning og industri i SFT at det ikke nødvendigvis er ryddet opp selv om en oppryddingssak har status som "avsluttet" i SFTs oversikt. I enkelte saker kan det altså være nødvendig med litt mere møkkagraving en kun en telefon til SFT for å få vite hva som virkelig er status.

At SFT ikke alltid følger godt nok opp, er helgens sak om miljøfarlig avfall fra elektroindustrien i NRK 1 et godt eksempel på. Der ble det avslørt av kun 1200 av over 7000 bedrifter i elektrobransjen behandler avfallet sitt på en skikkelig måte. Resultatet er at SFT nå sender ut varsel om bøter til de 6.000 bedriftene som lar kvikksølv, bly og PCB gå rett på fyllinga. Møkkagraving gir med andre ord resultater.