Nyheter

SNT undersøker inntak av miljøgift

Publiseringsdato: 23. januar, 2001

Skrevet av: Marius Holm

Næringsmiddeltilsynet er bekymret for nordmenns inntak av miljøgifter, og setter nå i gang en landsomfattende spørreundersøkelse for å finne ut hvor mye fisk og vilt vi spiser.

SNT er bekymret:

Fisk og vilt er sunn mat, og vi oppfordres jo gjerne til å spise mer av den slags. Men nå er Statens næringsmiddeltilsyn (SNT) bekymret for om vi får i oss for mye miljøgifter når vi gafler i oss selvskutt andesteik, torsk fanget på bryggekanten og krabber fra Oslofjorden. For å finne ut hvor mye vilt og villfisk vi spiser, sender de nå ut en spørreundersøkelse om dette temaet til 10 000 nordmenn i utvalgte kommuner, både ved kysten og i innlandet.

Lave konsentrasjoner helseskadelig
– Dioksin, PCB, bly, kadmium, kvikksølv og radioaktivitet kan selv i lave konsentrasjoner føre til helseskader. Hvor mye miljøgiftene påvirker helsa vår, avhenger av hva slags mat vi spiser, og hvor mye vi spiser av de enkelte matvarene, sier Marie L.
Wiborg i SNT.