Nyheter

Svenske krav mot HA-olje i dekk?

Publiseringsdato: 26. november, 2001

Skrevet av: Sondre Grinna

I Sverige har det lenge vært fokus på høyaromatiske oljer i bildekk. Den svenske avisen Dagens Nyheter skriver at det nå går mot et forbud.

I følge avisen har Sveriges miljøminister Kjell Larsson sagt at man kommer til å bruke mye krefter på å forby høyaromatiske oljer (HA-oljer) i bildekk. Et forbud kan komme allerede til sommeren.

Diskusjonen om HA-oljer i bildekk har foregått i lang tid i Sverige. Allerede i 1994 utga Kemikalieinspeksionen en rapport som omhandler temaet. En av konklusjonene var at HA-oljene må byttes ut på grunn av oljenes farlighet og de store mengdene som anvendes til dette formålet.

I Sverige slites det av 10.000 tonn gummimasse hvert år. 14 tonn av dette er polyaromatiske hydrokarboner (PAH).

Dekkprodusentene har funnet erstatninger til bruk i en del dekktyper, blant annet vinterdekk. Nå ser det ut til at Sverige er i ferd med å sette erstatningsstoffene som standard.

I tillegg til HA-olje, er også andre miljøparametre viktig. Blant disse er støy og rullemotstand.