Nyheter

Bellona blokkerer Kilen-deponi

"Ikke fei dritten under teppet!". Aksjonister fra Bellonas miljøpatrulje blokkerer mudringsarbeidet i Kilenbukta i Sandefjord.
Filip Lund/Bellona

Publiseringsdato: 13. september, 2002

Skrevet av: Marius Dalen

Klokka 11:50 i formiddag gikk Bellonas miljøpatrulje til blokkade mot de pågående arbeidene med å flytte giftmassene i Kamfjordkilen.

Aksjonistene informerte operatøren NCC om at alle forsøk på å fortsette mudringen eller å dumpe stein vil bli stanset fysisk. Bare konkret arbeid for å forbedre deponiet vil bli godtatt.

Blokkaden gjennomføres foreløpig ved patruljerning av området i gummibåt, med base ombord på Bellonas miljøskip Kallinika.

Løper fra ansvaret
Sandefjord kommunes ordfører Per Foshaug gikk onsdag ut på NRK Vestfold og sa at siden de ryddet opp etter anmodning fra SFT, kunne ikke han se at kommunen hadde ansvaret for det nye deponiet som etableres 200 meter lengre ut i Kilenbukta.

–Dette er svært alvorlig, sier Bellonas Frederic Hauge.

–De siste dagene har vi med selvsyn sett hvordan man flytter de giftige massene 200 meter for å så dumpe de igjen. Over massene skal det legges en tynn duk med kort levetid, og ca 30 cm løs masse.

–Det hele er en skandale, det som skjer er at man ikke oppnår noen miljøgevinst. Vi er overbevist om at deponiet vil starte å lekke ummiddelbart, sier Hauge.

Dette skyldes blant annet at miljøgiftene flyttes nærmere Color Line terminalen. De voldsomme strømmene som oppstår når ferjene manøvrerer i havnebassenget kan fort feie bort dekklaget over deponiet.

Langøya klart bedre løsning
–> –Ordørerens ansvarsfraskrivelse gjør at vi innleder en blokkade til dette er avklart. Vårt mål er få deponert de giftige massene på Langøya, som forblir den beste løsningen – uansett hvor mange ganger Sandefjord kommune flytter rundt på dem i fjorden sin, fortsetter Hauge.

Bellona har informert operatøren NCC om komplikasjonene ordførerens utspill innebærer, da det kan synes som firmaet er de nærmeste til å være ansvarlig hvis deponiet lekker, etter ordførerens uttalelser.

Inntil de juridiske forholdene er avklart, iverksetter Bellonas miljøpatrulje en blokkade av arbeidet med å dumpe de giftige massene i fjorden.

–Bellona vil ikke stoppe NCCs forsøk på å utbedre anleggsarbeidene i Kilen etter merknader fra Bellona, men vi tviler på at disse utbedringene vil være tilstrekkelige for å oppnå en fullgodt og varig løsning, avslutter Hauge.