Nyheter

Bellona dykker i Kilen – igjen

Miljøpatruljen gjør klar for dykking i Kamfjordkilen.
Filip Lund/Bellona

Publiseringsdato: 17. september, 2002

Skrevet av: Thomas Heiersted

Bellonas dykk i Kilen i Sandefjord har vist at duken som skal legges under det forurensede slammet ikke er tillstrekkelig adskilt fra resten av bunnen. Bellona sender i dag nok en gang ned dykker for å finne ytterligere bevis på at gruntvannsdeponiet ikke holder mål. Ettersom SFT og lokale miljømyndigheter ikke ville foreta befaring på området de har bevilget titalls millioner til, gjør Bellona jobben for dem.

Bellona sendte i forrige uke ned en av sine dykkere for å skaffe dokumentasjon på de miljøkonsekvensene flyttingen av de forurensende massene har. Bellonas dykker kunne konstatere kraftig oppvirvling av bunnsedimentene, noe som betyr spredning av den massen man egentlig skal beskytte fjorden mot.

Slamspreder
Holdbarhet og struktur på posene som den forurensede massen skal fylles i var heller ikke tilfredstillende. Samtidig hadde de «ventiler» som spruter ut den forurensede massen og sprer slammet utover et større område.

På tross av ekstremt dårlig sikt kunne dykkeren konstantere at bunnduken nesten går i ett med bunnen. Det er ikke laget noen kant eller fold som kan brettes over de forurensede massene.

Bellonas svært erfarne dykker (med bakgrunn som marinejeger og fra Nordsjøen) hadde problemer med å se noe som helst nede på et par meters dyp, det var også vanskelig å orientere seg p.g.a den kraftige oppvirvlingen av bunnsedimenter. Bellona kunne likevel konstatere at dukens kant var tildekket og at spredningen av det forurensede slammet allerede dekket duken og langt utover denne.

Stanset arbeidene
Disse funnene ble presentert for lokale miljøvernmyndigheter, SFT, utbygger NCC og det lokale formannskap. NCC stoppet umiddelbart sitt arbeid som en reaksjon på videodokumentasjonen. Operatøren sendte også sin egen dykker ned for å bedømme situasjonen.

Bellona stilte sitt undervannsutstyr til disposisjon for denne befaringen, under forutsetning av at man skulle få tilgang til filmdokumentasjonen i ettertid. NCC nektet senere å utlevere filmen, men lot, etter press, Bellona få se filmen etter først å ha «kontrollert» den på egenhånd.

Som et resultat av Bellonas aksjon mot flyttingen av massen, har arbeidet blitt innstilt og NCC har foretatt flere kontroller, samt flyttet lenser og oppmerkingsutstyr.

Takket nei til befaring
Bellona tok initiativ til et møte med formannskap og lokale miljøvernmyndigheter, der også representanter fra operatøren og SFT deltok. Møtet ble holdt mandag og her ble også videodokumentasjon lagt fram. Bellona påpekte også flere andre mangler ved arbeidet.

Møtedeltakerene ble invitert på befaring av området, men takket nei. SFT prioriterte heller ikke befaring på deponiområdet.
Bellona finner det ytterst merkelig at SFT ikke ønsker å se på tilstanden til prosjektet de har bevilget 18 millioner til, og som de sannsynligvis må bevilge enda flere millioner til i framtiden.

Nye Bellona-dykk
Siden forurensningsmyndighetene nekter å ta situasjonen i øyesyn, vil Bellona sørge for at bevisene kommer til dem. Bellona sender derfor igjen ned sin dykker for å dokumentere de alvorlige manglene ved prosjektet. Rapport fra dette dykket vil bli publisert om kort tid.