Nyheter

Brende bryter giftløfter i Sandefjord

Publiseringsdato: 17. september, 2002

Skrevet av: Marius Holm

Miljøgifter skal dumpes i Kamfjordkilen, innpakket i en duk som går i oppløsning om få år. Når Børge Brende velsigner dette prosjektet setter han sin troverdighet på spill, kaster bort 18 millioner SFT-kroner, og forspiller sjansen til en giftfri fjord. Med åpne øyne bryter miljøvernministeren løfter som bare er måneder gamle.

Bellona kommentar:

Heldigvis er det ikke for sent for miljøvernministeren. Bellona har blokkert mudringsprosjektet, og dermed gitt Brende den tiden han trenger for å rydde opp i giftrotet. Bellonas miljøpatrulje har grundig dokumentert at mudringsprosjektet ikke er miljømessig forsvarlig. Selve anleggsarbeidet medfører så mye oppvirvling av miljøgifter, at det nesten ville vært tryggere å la mudderet ligge. Om få år vil gruntvannsdeponiet lekke ut så mye miljøgifter at en ny opprydning kan bli påkrevet.

Børge Brende har dermed både de nye momentene og den anledningen han behøver for å holde løftene han ga i Stortingsmeldingen ”Rent og rikt hav” så sent som i våres. ”På lang sikt skal konsentrasjonene av miljøgifter i alle områder ned til null”, heter det i Brendes Stortingsmelding. Men i Kamfjordkilen har han valgt en løsning som på lang sikt vil medføre økende konsentrasjoner av miljøgifter i fjorden.

I ”Rent og rikt hav” kan vi også lese regjeringens syn på tildekking av forurensede sedimenter: ”Tildekking (…) er ikke egnet i grunne områder der sjøbunnen påvirkes av skipstrafikk eller fysiske inngrep.” I Kamfjordkilen skal man dekke til giftsedimentene på 4 meters dyp, et steinkast fra kaia til Color line. Bellonas miljøpatrulje har dokumentert hvordan propellslagene til Strømstad-ferga virvler opp mudder i hele Kilenområdet.

SFT-direktør Håvard Holm ser for seg å bruke 25 milliarder kroner på giftopprydding i norske fjorder. Bellonas forslag til langsiktig, forsvarlig lagring av mudderet fra Kilen på Langøya vil koste vel én promille av dette. Løsningen man har valgt er marginalt rimeligere på årets budsjett. På lang sikt, derimot, vil kostnader til overvåkning og vedlikehold gjøre gruntvannsdeponiet til det dyreste alternativet. Dette vil Sandefjord merke godt i framtidige kommunebudsjetter.

I Bellona har vi jobbet for lenge med norsk miljøpolitikk til å bli overrasket over et slikt løftebrudd. Det betyr ikke at vi vil la dette skje. Med fakta og dokumentasjon skal Bellona vinne kampen om Kilen. Hvis Brende vil gripe inn og rydde opp i giftsuppa, ønsker vi ham velkommen over på vinnerlaget – i godt selskap med fornuften og miljøet.