Nyheter

Feil i kommunens beregninger

Publiseringsdato: 25. september, 2002

Skrevet av: Marius Dalen

Bellonas beregninger viser at en deponering av massene i tiltaksområdet i Kamfjordkilen vil koste mellom 28,4 og 31 millioner. Kommunens kostnadsanslag er alt for høyt.

Etter Sandefjord kommune og NCCs fremleggelse av kostnadsoverslag for å deponere de forurensede massene i Kamfjordkilen på NOAHs anlegg på Langøya har Bellona regnet på kostnadene på egenhånd. Miljøstiftelsen Bellona legger det opprinnelige tiltaksområdet i Kamfjordkilen til grunn for sine beregninger. Gjennom endringer i barrieren til det planlagte gruntvannsdeponiet har kommunen og NCC utvidet tiltaksområdet til 110.000 kvadratmeter. I tiltaksplanen står det konsekvent at det totale tiltaksområdet er på 80.000 kvadratmeter. Bellona legger tiltaksplanen som er godkjent av fylkesmannen til grunn for sin beregning av kostnadene ved deponering av masser på NOAH Langøya.

Bellona har beregnet at deponeringen på Langøya vil koste 28,4 – 31 millioner, avhengig av om egenvekten til massene er 1,3 eller 1,5.

Les Bellonas kostnadsberegning på linken nedenfor: