Nyheter

Fylkesmannen inspiserer Kamfjordkilen

Blant problemene Bellonas dykkere har avdekket er oppvirvling av deponimassene på grunn av strømvirvlene fra passerende Color Line-ferger.
Miljøpatruljen/Bellona

Publiseringsdato: 18. september, 2002

Skrevet av: Marius Dalen

Torsdag klokken 09.00 skal fylkesmannens miljøvernavdeling inspisere NCCs arbeid med de forurensede sedimentene i Kamfjordkilen. Bellona har tidligere avdekket flere brudd på kravene i tiltaksplanen.

Etter Bellonas ankomst til Sandefjord tirsdag i forrige uke har miljøstiftelsen avdekket flere tilfeller av brudd på kravene i den godkjente tiltaksplanen. På fredag gikk alarmen på NIVAs turbiditetsmålinger og arbeidene måtte stanses. Med grunnlag i miljøpatruljens observasjoner av arbeidene og ordføreres ansvarsfraskrivelse for deponiet gikk Bellona til aksjon. Bellona kunne ikke tolerere en oppstart av arbeidene før det ble foretatt en inspeksjon fra fylkesmannens side. Videre påpekte miljøstiftelsen at et deponi hvor ingen tok på seg det fremtidige ansvaret var en uholdbar situasjon.

Bellona har ved to anledninger vært nede med dykker for å dokumentere undervannsarbeidene i Kamfjordkilen. Dykkene har blitt filmet, og Bellona sitter på video som dokumenterer flere mangler ved gjennomføringen.

Resultatene fra dykkene og annen dokumentasjon opparbeidet av Bellonas Miljøpatrulje vil bli presentert for representantene fra fylkesmannens miljøvernavdeling i morgen.