Nyheter

Fylkesmannen inspiserte Kilen-deponi

7389b65f95af16f4fd82e02717982e4f
Fylkesmannen i Vestfold på inspeksjon sammen med Sandefjord kommune.

Publiseringsdato: 19. september, 2002

Skrevet av: 2514

Inspeksjonen er et direkte resultat av Bellona og Sandefjord Naturverns sterke kritikk av forholdene. Organisasjonene mener at arbeidet ikke gjennomføres i tråd med søknad og tillatelse.


Nye dykkere i mudderskya

Fylkesmannen gikk ved 10-tiden i dag ut med Havnevesenets båt sammen med representanter fra Sandefjord kommune og entrepenøren NCC. Etter at Fylkesmannen var ferdig med sin inspeksjon rykket dykkere fra Det Norske Veritas inn for å filme anlegget.


Dykkerne var ferdig ved 14-tiden og filmen vil bli studert av Fylkesmannen i morgen. Det har ikke lykkes Bellona Web å komme i kontakt med Fylkesmannens representant for å få en kommentar til dagens inspeksjon.

9f1bc3121c6c780f999acf6917020db8.jpeg Photo: Mijløpatruljen/Bellona

Bellona har to ganger tidligere denne uken sendt ut dykkere. Under disse dykkene ble det avdekket at den undersjøiske muren ikke er bygget i henhold til tegningen. Det var dumpet stein på hele dukens bredde slik at det ikke lenger er mulig å brette opp sidene på denne for å få den ønskede ”madrassvirkningen” som skal holde muren ”flytende” på de løse massene under.


Retter på skjørtene

Det er også knyttet stor spenning til hva Fylkesmannen sier om siltskjørtene som er plassert rundt dumpeområdet. Bellona har kritisert og påpekt at disse ikke lever opp til kravspesifikasjonene.


–De er sikkert i orden akkurat nå, sier Frederic Hauge i en kommentar. Han frykter imidlertid at dette ikke vil vare.


–NCC har arbeidet nesten kontinuerlig med å rette opp siltskjørtene før inspeksjonen. Enda det har vært fint vær uten vind i området, har det vært problemer med dem. Vi tviler på at dette holder når vinteren nærmer seg og høststormene setter inn, fortsetter Hauge.


Arbeidene er forventet ferdigstilt i mai, da skal 40.000 kubikk giftig masse være flyttet ca 200 meter ut i fjorden. Det har vært stans i arbeidene de siste dagene, etter at Bellona gikk til aksjon.