Nyheter

Fylkesmannen stoppet Kilen-arbeidet

Publiseringsdato: 23. september, 2002

Skrevet av: Marius Holm

Seier for Bellona og Sandefjord Naturvern

Sandefjord kommunes utspill om løse påstander fra Bellona og Sandefjord Naturvern er gjort til skamme av Fylkesmannens Miljøvernavdeling. Etter kontrollen den 19. september konkluderer Fylkesmannen med at tiltakene for å hindre spredning av forurensning ikke fungerer tilfredstillende. Videre slås det fast at prosjektet har mangelfull beredskap og mangelfulle varslingsrutiner overfor Fylkesmannen. Kravene som stilles i tillatelsen og i internkontrollforskriften er dermed ikke oppfylt.

Både mudringsarbeidet og bygging av undervannsbarriere er stanset av Fylkesmannen, som nå stiller strenge krav til Sandefjord kommune for å tillate en ny oppstart. Den manglende kvalitetssikringen av prosjektet ble avslørt av Bellonas Miljøpatrulje, som med sitt dykkerteam videodokumenterte konstruksjonsfeil og spredning av forurensning.