Nyheter

-Ikke fei dritten i Kamfjordkilen under teppet!

Flere tusen tonn stein ligger klar til å bli dumpet rundt giftpølen i Kamfjordkilen. Bellona frykter spredning av miljøgifter i forbindelse med Sandefjord kommunens halvveis-opprydding.
Bellonas miljøpatrulje

Publiseringsdato: 10. september, 2002

Skrevet av: Marius Dalen

Bellonas Miljøpatrulje med Bellonaskipet Kallinika ankom idag Sandefjord. Et større opprydningsprosjekt av de svært forurensede bunnsedimentene er iverksatt etter mange års press fra Bellona og Sandefjord Naturvern. Dessverre er metodene helt håpløse og Bellonas miljøpatrulje vil følge nøye med.

Bellonas miljøpatrulje i Sandefjord

–Løsningen som er valgt og godkjent innebærer at giftmassene mudres og flyttes til et nytt deponi under vann og ikke blir fjernet helt. Dette er å feie dritten under teppet, bokstavelig talt, sier Frederic Hauge til Bellona web.


På et møte tirsdag la Bellona og Sandefjord Naturvern frem sine synspunkter i et hyggelig møte med ordfører Per Foshaug og medlemmer av formannskapet i Sandefjord. Miljøstiftelsen har lagt frem sine beskymringer til ”oppryddingsplanene” for miljøgifter i Kamfjordkilen. I tillegg til å være en miljømessig kortsiktig løsning representerer gruntvannsdeponiet en tikkende økonomisk bombe for kommunen.


Kortsiktig og uforsvarlig

–Vi er er glad for at det skal ryddes opp, men mener de planlagte tiltakene er kortsiktige og miljømessig uforsvarlige. Vi er beskymret for spredningen av miljøgifter når massene skal dumpes på bunnen etter å ha blitt fjernet, sier leder i Sandefjord Naturvern Alexandra Hauge.


Bellona har lenge presset på for å i gang opprydding i gammel fjordforurensning, men kan ikke sitte stille og se på at betydelige midler gis til prosjekter med begrenset varighet. Etter å ha krevd en forsvarlig behandlig av miljøgiftene er det også vår oppgave å sørge for at løsningene som velges er varige løsninger.


SFT-direktør Håvard Holm har tidligere hevdet at en opprydding i de forurensede fjordområdene i Norge vil koste i størrelsesorden 25 milliarder kroner. Prosjektet i Sandefjord vil koste 25 – 26 millioner – ca. 6 millioner kroner mindre enn den varige løsningen Bellona og Sandefjord Naturvern krever. Da blir de forurensede massene fjernet fra fjorden og lagt i spesialavfallsdeponiet på Langøya utenfor Holmestrand.


Kan bli dyrere på sikt

Sandefjord kommunes planer om å etablere et gruntvannsdeponi i Kamfjordkilen innebærer at kommunen vil sitte med ansvaret for miljøovervåkning og eventuelle andre nødvendige tiltak i framtiden for å holde miljøgiftene i sjakk. Dette er utgifter som må dekkes over kommunens egne budsjetter. Overvåkningen av deponiet vil alene fort spise opp kommunens antatte besparelser.


Bellona har lenge foreslått en deponering av forurensningen på NOAHs anlegg for spesialavfall på Langøya utenfor Holmestrand. På den måten vil miljøgiftene fjernes fra Kamfjordkilen og håndteres forsvarlig, og Sandefjord kommune vil slippe framtidige kostnader ved å være ansvarlige for miljøgiftene i uoverskuelig fremtid.


Bellonaskipet Kallinika vil være stasjonert i Sandefjord for å følge opprydningsaksjonen de neste dagene.