Nyheter

Kuttet viktig delprosjekt i Kamfjordkilen

Publiseringsdato: 15. september, 2002

Skrevet av: Marius Dalen

Sandefjord kommune kuttet delprosjekt om effekten av kraftig propellstrøm på bunnsedimentene i Sandfjordsfjorden. Kommunen sparte 450.000 kroner, men de har ikke undesøkt om de sterke strømvirvlene kan påvirke deponiet og føre til lekkasje av miljøgifter.

Som et resultat av at næringslivet i Sandefjord ikke stilte opp med nok økonomiske midler måtte kommunen kutte på kostnadene til depniet i Kamfjordkilen. Kommunen valgte å kutte ut et delprosjekt som skulle kartlegge propellstrøm fra båter og effekten av dem på bunnsedimentene i fjorden. Kommunen sparte 450.000 kroner, men en meget viktig bit av forutsetningene for gruntvannsdeponiet har forblitt ukjent.

Spredning av miljøgifter
Som resultat av Color Line-ferjenes propellslag oppstår det kraftige strømvirvler i vannmassene. Bunnsedimentene virvles opp, spres i havnebassenget og gjør miljøgiftene lett tilgjengelig for marine organismer.

Fare for lekkasje fra deponiet
Bellonas Miljøpatrulje har observert denne oppvirvlingen og er sjokkert over at kommunen har kuttet ut delprosjektet. Strømmene som oppstår er en av de største truslene mot gruntvannsdeponiet i Kamfjordkilen. De kraftige strømvirvlene vil kunne påvirke dekklaget og risikere lekkasje av miljøgifter fra deponiet.

Bellona undersøker
Bellona vil foreta siktedyp tester i havnebassenget før og etter ferjenes avgang for å dokumentere strømvirvlene og den påfølgende oppvirvlingen av partikler.