Nyheter

SFT krever faglig redegjørelse fra kommunen

Publiseringsdato: 19. september, 2002

Skrevet av: Marius Dalen

Statens forurensningstilsyn krever i brevform en faglig redegjørelse fra Sandefjord kommune vedrørende arbeidene i Kamfjordkilen. Redegjørelsen skal sendes SFT innen 24. september. Bellona venter i spenning!

Kamfjordkilen, Sandefjord

Brevet fra Statens forrensningstilsyn til Sandefjord kommune er helhetlig gjengitt nedenfor:

Oppryddingstiltak i Kamfjordkilen

Kommunen må sende Statens forurensningstilsyn (SFT) en redegjørelse for oppryddingsprosjektet i Kamfjordkilen. Redegjørelsen sendes SFT innen 24.09.02

Det vises til pågående oppryddingstiltak i Kamfjordkilen, hvor Sandefjord kommune er tiltakshaver.

SFT har bidratt med 18 mill NOK av prosjektets totale kostnad på ca. 26 mill NOK.

For at SFT skal være sikre på at arbeidet gir tilstrekkelig miljøforbedringer i forhold til kostnadene, ber vi Sandefjord kommune sende en faglig redegjørelse for oppryddingsprosjektet sett i henhold til den tiltaksplanen som er lagt til grunn for arbeidet.

Redegjørelsen må omhandle bl.a. de geotekniske forholdene knyttet til barrieren som bygges, dukens funksjon og beskaffenhet, og virkninger på de overdekkede massene av propellslag fra ferjetrafikken.

Redegjørelsen skal sendes SFT innen tirsdag 24.09.02

Med hilsen

 

Kari Kjønigsen (e.f)
Prosjektleder Sedimentprosjektet

Anne Kathrine M. Arnesen
Overingeniør

«Brevet viser at det nytter å slåss!» sier Bellonaleder Frederic Hauge.