Nyheter

Undersøker oppryddingsarbeidene i Kilen i Sandefjord

Store mengder forurenset bunnmasse virvles opp i forbindelse med oppryddingsaksjonen av forurensede sedimenter i Kilen i Sandefjord.
Thomas Heiersted/Bellona

Publiseringsdato: 11. september, 2002

Skrevet av: Marius Dalen

I forbindelse med flytting av de svært giftige muddermassene som entreprenøren NCC utfører på vegne av Sandefjord Kommune, har Bellonas miljøpatrulje sendt ned dykkere for å se hvordan de valgte "opprydningsmetodene" påvirker miljøet.

Det er ingen tvil om at det i forbindelse med dette arbeidet virvles opp store mengder giftige masser. Partiklene er svært små og holder seg svevende lenge i vannet konstaterer dykkere som har vært nede og filmet.

Operasjonen som nå utføres innerst i Sandefjordsfjorden er todelt. De giftige massene innerst ved land mudres og pumpes i rør ca 200 meter ut i bukta, hvorpå de blir plassert i store spesialsydde bigbags som er plassert direkte på sjøbunnen. Det ble konstatert lekkasjer fra disse sekkene som også er tildekket med giftslam som har svevet rundt i vannet. Når bagene er fylt skal mudderet pumpes direkte ut i sjøen! Dette er den ene av to metoder som skal benyttes for mudring og dumping.

Den andre delen av operasjonen NCC nå gjennomfører består av å dumpe store mengder pukkstein for å bygge en avsperring som strekker seg fire meter under havflaten. Disse massene slippes fra en lekter og ned på en presenning. Bunnen i Kilen består av svært bløte masser og det er 80-90 meter ned til fast fjell. Muren skal være 3 meter høy, 20 meter bred og over 500 meter lang. Avgrensningsmuren utgjør følgelig en betydelig vekt over de bløte leirmassene under, og, som det tydelig kommer frem av videoen fra Bellonas inspeksjonsdykk, blir store mengder forurenset bunnmasse virvlet opp for deretter å synke ned sammen med pukksteinen. Bellonas juridiske avdeling undersøker nå om dette arbeidet utføres i henhold til konsesjonen.

Bellona vil forsette undersøkelsene utover dagen blant annet ved å ta siktprøver da vi mener tydelig å se en slamsky som spres ut i fjorden.

Det vil også bli avholdt møter med NCC, for å gjennomgå den dokumentasjon de besitter, og med miljøvernsjefen i Sandefjord kommune.

Dagens undersøkelser i Kilen har på ingen måte overbevist Bellona og Sandefjord Naturvern om at de rette tekniske løsningene er valgt.