Nyheter

Dumper slakteavfall i Skagerak

Publiseringsdato: 14. oktober, 2002

Skrevet av: Marius Holm

SFT har gitt tillatelse til dumping av 350 tonn råtnende slakteavfall utenfor Arendal. Dumping blir vurdert som den mest forsvarlige løsningen.

Lasteskipet Antorro, som eies av Seines rederi, seilte til Russland lastet med frossent slakteavfall. Problemet oppstod da man ikke lyktes i å selge mer enn 100 tonn av totalt 450 tonn. Skipet har ikke fryselager, og situasjonen ombord ble akutt helsefarlig på grunn av gasser og stor spredning av fluer.


Ingen vil ta imot

SFT har gitt tillatelse til dumping av det råtnende slakteavfallet 20 nautiske mil sør for Arendal. Bakgrunnen for tillatelsen var at man ikke fant noen bedre alternativer med muligheter for en snarlig løsning på problemet. – Ingen destruksjonsanlegg var villige til å ta i mot avfallet. SFT vurderte det som en dårligere løsning å laste avfallet på land for frakting med lastebiler, sier Vibeke Riis i SFT.


Tok hensyn til fiskeri, men ikke lukt

Det var fiskerimyndighetene i samarbeid med Havforskningsinstituttet som valgte dumpingsstedet ut ifra minst mulig negative effekter på fisk og miljø. Utslippstillatelsen er også vurdert av Statens dyrehelsetilsyn. Før dumpingen blir lasten imidlertid flyttet fra skipet til en lekter som er egnet for dumping. Denne omlastingen skjer i Homborsund, og vil medføre luktproblemer i lokalmiljøet. Bellona mener man kunne tatt større hensyn til luktproblemer, og valgt et mer egnet sted for omlasting.


Kritisk til rederiet

SFT påpeker at rederiet selv er ansvarlig for den situasjonen det har kommet opp i. Bellona mener det er uforsvarlig å frakte slakteavfall i et skip uten fryselager. Rederiet har opptrådt uaktsomt, og bør selv holdes økonomisk ansvarlig for alle offentlig kostnader knyttet til dumping og omlasting, mener Bellona.