Nyheter

SNT advarer mot fiskelever

SNT advarer mot å spise fiskelever

Publiseringsdato: 21. mars, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Statens Næringsmiddeltilsyn (SNT) advarer mot å spise fiskelever, og produsentene av bearbeidede produkter som inneholder fiskelever er nå forpliktet til å oppgi dette på emballasjen. Analyser viser at det er stor variasjon i nivået av dioksin og PCB i fiskeleveren, avhengig av hvor fisken er fanget.

 

 

Statens Næringsmiddeltilsyn (SNT) gikk nylig ut med en advarsel til barn, kvinner i fruktbar alder og gravide at de ikke bør spise fiskelever. SNT mener også at andre personer bør redusere inntaket. Advarselen er sendt ut fordi fiskelever inneholder for mye dioksiner og PCB, og er basert på nye risikovurderinger fra SNTs vitenskapelige komité, hvor blant annet Folkehelseinstituttet er representert.

Dioksiner og PCB kan gi endringer i kroppens immunforsvar, forplantningsevne og hormonbalanse, samt være kreftfremkallende hvis de brukes over lang tid. Selv om PCB ble forbudt i Norge i 1980, utgjør disse stoffene fremdeles et betydelig miljøproblem her i landet. SNT sier at fire til fem måltider med fiskelever i året vil på lang sikt øke konsentrasjonen av dioksiner og PCB i kroppen med ca 35 prosent sammenlignet med normalnivået.

Varierende nivåer 
SNT opplyser også at nivået av giftstoffer i fiskelever kan variere mye, avhengig av hvor fisken er fanget. De har analyseresultater fra torsk tatt i Barentshavet som viser vesentlig lavere dioksin og PCB innhold enn prøver fra torsk fanget andre steder. Barn, kvinner i fruktbar alder og gravide bør imidlertid ikke spise lever fra fisk tatt i Barentshavet, til det er giftstoffnivåene for høye. For andre personer som bare spiser fiskelever av og til, ser det ut til at denne leveren er bedre å spise enn leveren fra kysttorsken. Flere analyseresultater de neste årene vil vise om SNT kommer til å differensiere mer mellom fangststedene. Bellona Web har tidligere skrevet om variasjonen i giftinnholdet i fisk, der det viser seg at miljøgiftbelastningen er størst i den sørlige delen av Nordsjøen, mens Barentshavet har generelt lave nivåer.

Tar problematikken på alvor 
Fiskelever selges først og fremst i rå eller kokt tilstand, samt noe hermetisert. SNT advarer spesielt mot å spise fiskelever fra forurensede havner og fjorder. Også noen påleggstyper inneholder rundt 50 prosent lever fra torsk. Bellona har hatt en konstruktiv dialog med produsentene av disse påleggstypene som viser at problematikken blir tatt på alvor. Produsentene velger nå kun å bruke torskelever fra fisk fanget i Lofoten og Barentshavet der nivået av PCB og dioksiner er innenfor akseptable grenser. I tillegg har produsentene av disse påleggstypene inngått en avtale med SNT om å merke produktene med at de inneholder fiskelever i et år framover. I løpet av dette året skal produsentene drive utviklingsarbeidet for å fjerne eller redusere innholdet av dioksiner og PCB.

Eksterne linker om saken til NRK og forskning.no.