Nyheter

Svanedød i Sandefjord

Publiseringsdato: 8. april, 2003

Skrevet av: Christine Molland Karlsen

18 svaner har dødd på Langestrand i Sandefjord siden januar. To av svanene er obdusert og både lever og nyrer viser svært høye verdier av bly, tett opp mot grensen for blyforgiftning. Det er foreløpig uvisst hva det høye blynivået i de døde svanene skyldes. Bellona og Sandefjord Naturvern anmoder Økokrim og Fylkesmannens miljøvernavdeling om å etterforske saken.

Veterinærinstituttet skriver i sin obduksjonsrapport at det er mistanke om at svanene har vært utsatt for forgiftning eller smittsom sykdom.


Det har siden oktober i fjor pågått mudringsarbeider i Kilen. Om det er bly som er virvlet opp i forbindelse med dette arbeidet som har forårsaket svanedøden er uvisst. Mudringsarbeidene bør allikevel stanses inntil det er foretatt analyser av vannkvaliteten i området. I tillegg til dette må det straks gjøres grundige undersøkelser omkring kloakkutslippene for å avdekke eventuelle miljøfarlige utslipp som kan ha forårsaket svanedøden.