Nyheter

Svanedød i Sandefjord

Publiseringsdato: 8. april, 2003

Skrevet av: 7018

Veterinærinstituttet skriver i sin obduksjonsrapport at det er mistanke om at svanene har vært utsatt for forgiftning eller smittsom sykdom.


Det har siden oktober i fjor pågått mudringsarbeider i Kilen. Om det er bly som er virvlet opp i forbindelse med dette arbeidet som har forårsaket svanedøden er uvisst. Mudringsarbeidene bør allikevel stanses inntil det er foretatt analyser av vannkvaliteten i området. I tillegg til dette må det straks gjøres grundige undersøkelser omkring kloakkutslippene for å avdekke eventuelle miljøfarlige utslipp som kan ha forårsaket svanedøden.