Nyheter

Vil ikke ha dypvannsdeponi i Indre Oslofjord

Publiseringsdato: 7. april, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Bellona sendte i går en høringsuttalelse til Statens Forurensingstilsyn angående dypvannsdeponi for forurensede sedimenter ved Malmøykalven.

Bellonas standpunkt er at deponering ved NOAHs spesialavfallsdeponi utenfor Holmestrand er den mest forsvarlige løsningen. Det knytter seg for mye usikkerhet til et dypvannsdeponi ved Malmøykalven. Både størrelsen på sedimentpartikklene og strøm i vannmassene gjør dypvannsdeponering til en risikabel operasjon.

Tiltak for behandling
I høringsuttalelsen går Bellona i mot en løsning for de forurensede massene i Oslo havn som innebærer etablering av et dypvannsdeponi utenfor Malmøykalven i Bekkelagsbassenget, Indre Oslofjord. I den nasjonale strategien for å hindre spredning av forurensning fra forurensede sedimenter mener Bellona det er to prinsipper som bør gjelde.

  • Det må iverksettes tiltak der det som følge av aktivitet i vannmassene virvles opp og spres miljøgifter.
  • Der in-situ løsninger ikke er hensiktsmessige og massene tas opp ved mudring må massene være gjenstand for forsvarlig deponering/behandling.

Uforsvarlig og uakseptabelt
Bellona mener at etablering av et dypvannsdeponi for forurensede sedimenter slik det til dags dato er skissert er en uforsvarlig og uakseptabel løsning.

Oppskalering av labforsøk til deponering av store mengder forurensede masser utenfor Malmøykalven kan gi svært ubehagelige overraskelser, og sannsynligheten for at de aktuelle miljøgiftene vil finne tilbake til næringskjeden må anses som stor.

Les hele høringsuttalelsen ved å trykke på linken under.