Nyheter

Solskinn kan omdanne desinfiserende triclosan til dioksiner

Publiseringsdato: 9. mai, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Triclosanholdige produkter har fått sitt dårlige rykte ytterligere forverret. Forskere ved University of Minnesota har nå gjort en undersøkelse som viser at sollys kan omdanne triclosan til dioksiner.

 

 

 

Triclosan er en mye brukt desinfiserende tilsetning i antibakterielle såper og oppvaskmiddler. Det blir også brukt i personlig hygiene artikler som tannpasta, deodoranter, såper og kosmetikk. Stoffet brukes også som tilsetningstoff i plastikk, polymer og tekstiler for å gi disse antibakterielle egenskaper. I følge tall fra SNT var mengden triclosan fra kosmetiske produkter her i Norge ca 2300 kg i 2001.

Tidligere har det dårlige ryktet til triclosan skyldes mistanker om at det kan føre til antibiotika-resistente bakterier. Det har også lenge vært kjent at triclosan kan konverteres til dioksin i laboratorieforsøk, og at sollys forårsaker at triclosan brytes ned i miljøet. Det forskerene ikke var klar over var at den naturlige nedbrytingen resulterte i dioksin.

Klassifisert som pesticid
Triclosan er et klorert aromat, med lignende molekylstruktur som noen av de mest giftige kjemikaliene vi har; dioksiner, PCB, og Agent Orange. Også under selve framstillingsprosessen kan det dannes dioksiner. I USA har The Enviromental Protection Agency (EPA) klassifisert triclosan som pesticid, og oppgir det til å innebære helserisiko for mennesker og for å være miljøskadelig.

Ved University of Minnesota tilsatte forskerne triclosan til vanlig elvevann og belyste dette med ultrafiolett lys, samme type lys som finnes i sollys. Resultatet ble at mellom 1 og 12 prosent av triclosanet ble omdannet til dioksiner. Til tross for at forskerne ikke betegner disse dioksinene som de farligste, kan man ved å behandle restevann med klorin fremme produksjon av mye mer giftige varianter av dioksiner. Triclosinholdig vann som kommer i kontakt med klorin, f.eks. i vannrensingsanlegg, gir farligere dioksinforbindelser. Når klorert triclosan slippes ut fra anlegget kan derfor sollys føre til en omdannelse til helse- og miljøfarlige dioksiner.

Brytes ned til giftigere stoffer
Studien konkluderer med at selv om et forurensende stoff, som triclosan, tilsynelatende forsvinner i naturen er det ikke sikkert en miljørisiko forsvinner. Stoffet kan under nedbrytning og/eller ved reaksjon med andre forbindelser, eller ved at det utsettes for sollys, konverteres til andre, og mer giftige forbindelser.

Forskerne påpeker at selv små mengder dioksiner er bekymringsverdig fordi dioksiner akkumuleres i organismer og oppkonsentreres i vev, dess høyere det kommer i næringskjeden.

I 2002 viste en undersøkelse i USA funn av triclosan i 58 prosent av vannet som ble testet.

Les mer om den kjemiske oppbyggelsen av triclosan og hvordan den kan danne dioksiner (ekstern link), og om SNT sin bekymring over bruk av triclosan.

Kilde: AmeriScan .