Nyheter

Save the North Sea-kampanjen lansert i Norge

Fra åpningen til Save the North Sea -kampanjen, fra venstre: Arne Rinnan tidligere kaptein hos Wilhelmsen, Lena Blomqvist - Miljøansvarlig hos Wilhelmsen, Terje Gløersen fra Norges Rederiforbund, Jan Brataas - daglig leder i FEE Norway og Nancy Holm - prosjektleder for Save the North Sea.

Publiseringsdato: 13. juni, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Kampanjen har som mål å redusere forsøplingen av Nordsjøen og ble i formiddag åpnet av Arne Rinnan, kaptein gjennom 40 år hos Wilhelmsen, som oppfordret alle som er glade i havet til å være sitt ansvar bevisst og ta i et tak.

EU-kampanjen Save the North Sea ble i formiddag lansert i Norge i forbindelse med starten på Færder-seilasen. Kampanjen har et budsjett på omlag 40 millioner kroner og har som mål å redusere forsøplingen av Nordsjøen. Årlig kastes det 20.000 tonn søppel i Nordsjøen.


I Norge deltar Rederiforbundet, Wallenius Wilhelmsen, Oljeindustriens Landsforening, Fiskarlaget Sør, Kongelig Norsk Båtforbund, Kongelig Norsk Seilforening og Wilhelmsen Lines i prosjektgruppen.


–Dette er et godt initiativ overfor et omfattende miljøproblem i Nordsjøen. Prosjektet baserer seg kun på holdningsendrende arbeid og arbeidet vil sikkert også gi resultater, sier fagmedarbeider i Bellona, Marius Dalen. Han skulle imidlertid ønsket seg noen konkrete målsettinger. For eksempel at prosjektet tar sikte på å redusere forsøplingen av Nordsjøen med 50% innen tre år. Det er vanskelig å måle resultatet av et prosjekt når man på forhånd ikke har etablert noen konkrete mål, sier han.


I Norge vil sertifiseringsordningen Individuelt Blått flagg være sentralt for prosjektet. Alle fritidsbåter i Norge oppfordres til å seile under det Individuelle blå flagget – som betyr at man tar sitt miljøansvar, og forplikter seg til ikke å forsøple Nordsjøen.