Nyheter

Staten tillater dumping av PCB på Jan Mayen

PCB avfallet <BR> som dumpes på Jan Mayen stammer fra transformatorer (som på bildet) og <BR> kondensatorer fra forsvarets virksomhet på Jan Mayen.<BR>

Publiseringsdato: 25. juli, 2003

Skrevet av: Isak Oksvold

Forsvaret får lov å dumpe PCB-avfall på Jan Mayen med velsignelse fra Fylkesmannen i Nordland. Bellona-leder Frederic Hauge mener dette er fullstendig uforsvarlig håndtering av avfallet sett i forhold til Norges internasjonale ansvar i arktiske strøk. Hauge etterlyser et større politisk ansvar fra myndighetene.

PCB-avfall fra forsvarets radarstasjoner på Jan Mayen har fra slutten av femtitallet og frem til 1995 blitt dumpet på en fylling like ved stasjonen. Det er estimert at fyllingen inneholder 13 kilo PCB som i hovedsak stammer fra transformatorer og kondensatorer fra stasjonen. Fylkesmannen i Nordland gav i 2002 grønt lys for permanent dumping av avfallet på denne fyllingen, mot at tiltak for å bekjempe større spredning av PCB fra fyllingen ble iverksatt av forsvaret.

Deponiløsning i strid med regelverket
Fylkesmannen i Nordland tillater deponeringen av PCB på Jan Mayen med kun overdekning av avfallet, mens det på deponier for vanlig avfall kreves dobbel bunntetting (i hht. til EUs deponiregelverk, som også er gjeldende implementert i deponiforskriften).

— Dette er fryktelig grovt fra Fylkesmannens side, ettersom PCB nettopp er et stort problem i områdene rundt Jan Mayen, uttaler Frederic Hauge.

Informasjon om andre problemer savnes
En del av avfallet fra stasjonen skal ha blitt dumpet i sjøen. Dette avfallet har ikke forsvaret klar å lokalisere. PCB er akutt giftig for marine organismer.

— Dette må forsvaret rydde opp i. Tidligere ansatte i forsvaret bør stå fram og fortelle om praksisen på Jan Mayen, for vi kan på ingen måte være sikre på at dette er et avgrenset problem, sier Frederic Hauge.

Elektriske og elektroniske produkter inneholder gjerne også flere miljøgifter enn PCB, som f.eks. kadmium. Dette finnes det lite informasjon om.

— Vi er rimelig sikre på at dette deponiet inneholder andre miljøgifter, men det er det ingen som sier noe om. Vurderingen fra Fylkesmannen er ikke bare direkte i strid med regelverket, den er også mangelfull på dette området. Derfor krever Bellona en offentlig granskning av saken og forholdene på Jan Mayen, legger Hauge til.

–>
Kammeraderi og rot
Bellona kjenner til at Fylkesmannen i Nordland for en tid tilbake gikk bort fra en løsning som innebar at avfallet skulle fraktes til fastlandet og tas hånd om der. Nå er altså fylkesmannen på gli i forhold til forsvaret. Bellona spør seg om dette er et utslag av kammeraderi statlige organisasjoner imellom.

— Saken ville etter all sannsynelighet sett anderledes ut dersom et privat selskap var innvolvert og ikke en statlig organisasjon. Men saken er også et utslag av en økt delegering fra SFT, som i praksis fører til rot og dårlig håndtering av sakene. Kompetansen på disse områdene ligger hos SFT, og ikke hos fylkesmannen, påpeker Hauge videre.

— Og ikke minst fører dette til at den politiske ledelsen mister perspektivet i forhold til Norges internasjonale ansvar. Dette er en sak som burde ligget på pulten til Børge Brende, understreker Hauge.

Myndighetene må gjenvinne ansvaret
PCB er på prioritetslisten til Norske myndigheter over stoffer hvor utslippene skal reduseres vesentlig innen 2000, og forsøkt stanset innen 2005. Allikevel tillates dumping av avfallet i et område som er særlig følsomt overfor denne typen kjemikalier.

— Denne typen saker svekker norske myndigheters posisjon i forhold til andre land i internasjonale saker. Hvordan kan Børge Brende forvente å få gehør internasjonalt, når myndighetene setter en så lav standard som de har gjort her. Myndighetene burde ha all interesse av å være et foregangsland innen forvaltning av arktiske strøk, ettersom viktige nasjonale ressurser er avhengig av en ryddig internasjonal forvaltning av disse områdene, sier Frederic Hauge til Bellona Web.

— Det synes som om denne saken er forgiftet på flere måter, avslutter Hauge.

Les også:
SNT har tidligere advart mot å spise for mye fiskelever fordi denne inneholder for mye dioksiner og PCB.

Bellona Web har tidligere skrevet om de skremmende høye PCB nivåene funnet i isbjørn på Svalbard