Nyheter

Kvikksølvubåten ikke alene

Den tyske ubåten U864 ble senket av britiske HMS Venturer 9. februar 1945 vest for Fedje i Hordaland.

Publiseringsdato: 24. oktober, 2003

Skrevet av: Marius Dalen

Historiske kilder viser at et femtitalls tyske ubåter gikk ned utenfor Norge under 2. verdenskrig. I tillegg sannsynliggjør gamle ubåtlogger at ubåten U-864 som ble funnet vest for Fedje kan inneholde store mengder kvikksølv.

Ubåten U-864 som ble lokalisert tidligere i år på 150 meters dyp ble torpedert 9. februar 1945 av den britiske ubåten Venturer. Begge ubåter var neddykket da angrepet fant sted, og det skal være første gang i historien en slik senkning fant sted.


– Ubåten ble funnet to sjømil rett vest for Fedje nord i Hjeltefjorden tidlig i mars i år, opplyser Kommandørkaptein Hans Christian Kjelstrup ved Marinens hovedbase Haakonsvern – U864 er brukket i to men ligger ellers intakt på havbunnen. Vi har lokalisert to støpejernsflasker i dypet som kan inneholde kvikksølv.


Ifølgje direktør ved beredskapsavdelinga i Kystverket, Tor Christian Sletner har Kystverket innledet samarbeid med både Sjøforsvaret, fiskeristyresmaktene, Havforskingsinstituttet og Statens forurensningstilsyn. Målet er å finne ut hva U864 inneholder, hvilken forfatning den er i og hvor stor faren for forurensning er. En av støpejernsflaskene skal nå heves for å undersøke om de faktisk inneholder kvikksølv.
Ubåtlogger bekrefter bruk av kvikksølv

U-864 er en ubåt av typen IXD-2 som ble produsert i perioden 1940-1944. Utskrifter fra loggen til to andre ubåter av samme type, U-181 og U-682, bekrefter bruk av flasker med kvikksølv som ballast.


U-181

9 May 1942:

�Bremen, Germany. The U-181, a 1,616-ton surface displacement Type IXD-2 long-range submarine, is completed at Deschimag AG Weser and commissioned in the Kriegsmarine.�


10 September 1944:

�The U-181 arrives at Singapore. Drydocked at the No. 101 Navy Repair Unit at Seletar Naval Base. Hundreds of flasks of mercury are removed from her keel. A new FUMB26 TUNIS radar detector is fitted.�


U-862

7 October 1943:

�Bremen, Germany. The U-862, a 1,600-ton surface displacement Type IXD-2 long-range cruiser submarine, is completed at Deschimag AG Weser and commissioned in the Kriegsmarine.�


21 May 1944:

�Departs Kiel with other U-boats and escorts. The U-862 carries a cargo of drawings, models and blueprints of German weaponry and equipment for Japan. Her keel spaces are packed with flasks of mercury, lead, steel, uncut optical glass and aluminum. Timm puts into Norwegian ports at Kristiansand, Bergen and Trondhiem. The U-862’s crew discovers a leaking fuel tank and she puts into Narvik, Norway for repairs.�
70 tonn kvikksølv!

Det er oppgitt av U-864 hadde med seg 1857 støpejernsflasker, noe som tilsvarer en mengde på 65-70 tonn kvikksølv. Når vi vet at norges totale utslipp av kvikksølv i 2000 var på ca. 1,5 tonn får vi et godt bilde på den voldsomme mengden kvikksølv ubåten inneholder.


Kvikksølv inngår i mange uorganiske og organiske kjemiske forbindelser, der de organiske er særlig giftige. Kvikksølvforbindelser er svært giftige for mange vannlevende organismer og for pattedyr. Kvikksølvforbindelser gir mange organismer kroniske giftvirkninger, selv i meget små konsentrasjoner. Kvikksølv kan gi nyreskader og motoriske og mentale forstyrrelser som følge av skader på sentralnervesystemet. Kvikksølv bioakkumuleres i fisk og pattedyr, først og fremst i nyrene, og for metylkvikksølv spesielt, i hjernen. Metylkvikksølv kan gi fosterskader. Kvikksølv kan også føre til kontaktallergi. Kvikksølv har evne til å oppkonsentreres i næringskjeden og har lang biologisk halveringstid. Opptaket og distribusjonen av kvikksølvforbindelsene i organismene er avgjørende for giftigheten.
Selv ikke tysk kvalitet varer evig

Videobildene som er tatt tyder på at vraker er i god forfatning, uten synlige lekkasjer. De observerte flaskene som kan inneholde kvikksølv ser ut til å være i relativ god forfatning etter 50 år i sjøen. Selv om det tyske stålet er av god kvalitet varer det ikke evig. Bellona vil derfor jobbe for å få hevet flaskene om undersøkelsene nå skulle vise at de inneholder kvikksølv. 70 tonn kvikksølv kan føre til betydelig og langvaring miljøskade.
Et femtitalls ubåter gikk ned utenfor norskekysten

Den britiske ubåten Venturer klarte å senke ytterligere en tysk ubåt i norske farvann. U-771 møtte sin sjebne 11. november 1944 i Andfjord ved Lofoten. Dette var en ubåt av type VIIC og hele besetningen på 51 mann omkom. Tilsammen ble godt over femti ubåter bekreftet senket eller meldt savnet utenfor norskekysten. Bellona har gått igjennom historiske arkiver og funnet 43 av disse med posisjonen hvor de gikk ned.

Ubåt Type Dato Sted Posisjon
U-35 VIIA 19.11.1939 Nordsjøen 60.53N, 02.47E
U-36 VIIA 04.12.1939 SW for Kristiandsand 57.00N, 05.20E
U-49 VIIB 15.04.1940 Utenfor Narvik 68.53N, 16.59E
U-64 IXB 13.04.1940 Herjangsfjord / Narvik 68.29N, 17.30E
U-88 VIIC 12.09.1942 Sør for Spitsbergen 75.04N, 04.49E
U-241 VIIC 18.05.1944 NE for Færøyene 63.36N, 01.42E
U-277 VIIC 01.05.1944 SW for Bjørnøya 73.24N, 15.32E
U-288 VIIC 03.04.1944 SE for Bjørnøya 73.44N, 27.12E
U-289 VIIC 31.05.1944 SW for Bjørnøya 73.32N, 00.28E
U-292 VIIC/41 27.05.1944 Vest for Trondheim 62.37N, 00.57E
U-314 VIIC 30.01.1944 SE for Bjørnøya 73.41N, 24.30E
U-319 VIIC/41 15.07.1944 SW for Lindesnes 57.40N, 05.00E
U-344 VIIC 28.08.1944 NW for Bjørnøya 74.54N, 15.26E
U-347 VIIC 17.07.1944 Vest for Narvik 68.36N, 08.33E
U-354 VIIC 24.08.1944 NE for Nordkapp 72.49N, 30.41E
U-360 VIIC 02.04.1944 SW for Bjørnøya 72.28N, 13.04E
U-361 VIIC 17.07.1944 Vest for Narvik 68.35N, 06.00E
U-365 VIIC 13.12.1944 Øst for Jan Mayen 70.43N, 08.07E
U-366 VIIC 05.03.1944 NW for Hammerfest 72.10N, 14.44E
U-394 VIIC 02.11.1944 SE for Jan Mayen 69.47N, 04.10E
U-412 VIIC 22.10.1942 NE for Færøyene 63.55N, 00.24E
U-472 VIIC 04.03.1944 SE for Bjørnøya 73.05N, 26.40E
U-477 VIIC 03.06.1944 Vest for Trondheim 63.59N, 01.37E
U-486 VIIC 12.04.1945 NW for Bergen 60.44N, 04.39E
U-589 VIIC 14.09.1942 SW for Spitsbergen 75.40N, 20.32E
U-601 VIIC 25.02.1944 NW for Narvik 70.26N, 12.40E
U-622 VIIC 24.07.1943 Utenfor Trondheim 63.27N, 10.23E
U-673 VIIC 24.10.1944 Nord for Stavanger 59.20N, 05.53E
U-675 VIIC 24.05.1944 Vest for Ålesund 62.27N, 03.04E
U-771 VIIC 11.11.1944 Andfjord / Lofoten 69.17N, 16.28E
U-713 VIIC 24.02.1944 NW for Narvik 69.27N, 04.53E
U-735 VIIC 28.12.1944 Oslofjorden 59.28N, 10.29E
U-737 VIIC 19.12.1944 Vesfjorden 68.09N, 15.39E
U-742 VIIC 18.07.1944 Vest for Narvik 68.24N, 09.51E
U-864 IXD2 09.02.1945 Vest for Fedje 60.46N, 04.35E
U-867 IXC/40 19.11.1944 NW for Bergen 62.15N, 01.50E
U-959 VIIC 02.05.1944 SE for Jan Mayen 69.20N, 00.20W
U-973 VIIC 06.03.1944 NW Narvik 70.40N, 05.48E
U-974 VIIC 19.04.1944 Karmsund 59.08N, 05.23E
U-980 VIIC 11.06.1944 Vest for Bergen 63.07N, 00.26E
U-1053 VIIC 15.02.1945 Utenfor Bergen 60.24N, 05.13E
U-1273 VIIC 17.02.1945 Utenfor Horten 59.24N, 10.28E
U-1278 VIIC/41 17.02.1945 NW for Bergen 61.32N, 01.36E


Om det viser seg at tyske ubåter under 2. verdenskrig i stor grad brukte kvikksølv som ballast bør også noen av de ovennevnte ubåtene undersøkes med hensyn til potensiell miljøskade. Det vil da være naturlig og konsentrere seg om de som ligger grunnest og tettest opptil kysten og nær viktige fiskeriressurser.