Nyheter

SFTs fiaskoprosjekt i Sandefjord

"Ikke fei dritten under teppet!". Aksjonister fra Bellonas miljøpatrulje blokkerer mudringsarbeidet i Kilenbukta i Sandefjord.
Filip Lund/Bellona

Publiseringsdato: 19. november, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

En ny rapport viser at Sandefjord kommunes oppryddingsprosjekt i Kamfjordkilen til 26 millioner kroner, har ført til at grunnen er akkurat like forurenset som før. I enkelte områder er forurensningen også enda større enn tidligere. – Her bør de ansvarlige ta sin hatt og gå, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Sluttrapporten om miljømudringsprosjektet i Kilen er nå lagt fram, og viser at de 26 millionene som er brukt på mudring og deponering av forurensede sedimenter i Kamfjordkilen, er bortkastet. Forurensningen i de to øverste centimeterne av sjøbunnen er akkurat like stor som før. I enkelte områder er forurensningen enda større enn i det topplaget som ble fjernet. I tillegg til de miljøgiftene som fantes i grunnen, er det mye som tyder på at Kilen også kontinuerlig blir tilført miljøgifter, enten fra land eller fra sjøen, eller begge deler.

Klaget inn til Sivilombudsmannen
At prosjektet er en fiasko overrasker ikke miljøstiftelsen Bellona. I juni 2002 klaget Bellona tillatelsen til mudring og deponering av forurensede sedimenter i Kamfjordkilen inn for Fylkesmannen, men uten hell.

Senere har Bellona, sammen med Sandefjord Naturvern, i brev til Sivilombudsmannen, tatt opp en del forhold rundt behandlingen av våre klager. Vi ønsket at Sivilombudsmannen skulle vurdere Statens forurensningstilsyn (SFT) og Miljøverndepartementets fremferd i denne saken. Bellona og Sandefjord Naturvern mener det er svært uheldig at SFT finansierer 2/3 av et prosjekt hvor organet selv opptrer som endelig klageinstans. Sivilombudsmannen besluttet i oktober 2002 å undersøke saken nærmere, og det antas at denne vil være ferdigbehandlet ved juletider.

-Må få konsekvenser
Miljøstiftelsen Bellona har også tatt opp Sandefjord kommunes oppryddingsprosjekt i Kamfjordkilen med Riksrevisjonen. Sandefjord kommune har valgt et «oppryddingsprosjekt» som både er miljømessig og økonomisk uforsvarlig. Det som gjør saken ekstra graverende er at myndighetene, gjennom SFT, har gått inn med betydelig økonomisk støtte til prosjektet. Dette er midler som i utgangspunktet skal sikre fremdrift og økt kunnskap om arbeid med forurensede sedimenter. Prosjektet i Kamfjordkilen representerer desverre ingen vinning av ny erfaring eller økt kunnskap knyttet til opprydding av miljøgifter i norske fjorder.

— De ansvarlige både i SFT og Fylkeskommunen bør i anstendighetens navn ta sin hatt og gå til et sted der de ikke har mulighet til å misbruke skattebetalernes penger. Når det nå viser seg at hele prosjektet er en gedigen fiasko må dette få konsekvenser. Man kan ikke finne seg i at såkalt ”ansvarlige personer” bevilger penger til prosjekter som kun fører til økt forurensning, sier Frederic Hauge.