Nyheter

Somler Sivilombudsmannen?

Publiseringsdato: 4. november, 2003

Skrevet av: Anders Hauge

Bellona klaget i begynnelsen av august 2002 til Sivilombudsmannen over saksbehandlingen i den såkalte Kilen-saken. Fortsatt har ikke Sivilombudsmannen avsluttet saken.

Bellona mener det er uheldig at Sft, ved direktør Håvard Holm, på den ene siden bevilget penger til oppryddingsprosjektet for senere å opptre som klageinstans. Etter Bellonas syn bør rollen som bevilgende myndighet medføre inhabilitet, slik at tilsynet ikke kan behandle Bellonas klage knyttet til Kilenoppryddingen. På denne bakgrunn brakte Bellona saken inn for Sivilombudsmannen i fjor høst.

Stadige utsettelser
Det er nå gått over ett år siden Sivilombudsmannen besluttet å se nærmere på saken. I mellomtiden har det vært flere utsettelser, men i brev datert 17. juni 2003 ble det meddelt at saken skulle avsluttes innen september.

Siste dag i oktober kom det imidlertid brev med beskjed om nye forsinkelser. Av brevet fremgikk det at saken forhåpentligvis vil kunne avsluttes i løpet av 4-6 uker, det vil si ved juletider.

Frustrerende
I Bellona er det frustrasjon over den lange saksbehandlingstiden.

-Vi har forståelse for at Sivilombudsmannen har stort arbeidspress. Likevel er det frustrerende at det går halvannet år før en sak som denne får sin avklaring. Trøsten får være at Sivilombudsmannen i alle fall informerer om forsinkelsene. Det er dessverre langt fra vanlig selv om loven foreskriver det, avslutter jurist hos Bellona Christine Molland Karlsen.