Nyheter

Brende ber om redegjørelse fra SFT

Publiseringsdato: 6. februar, 2004

Skrevet av: Hanne Bakke

- Gledelig at Brende nå kommer på banen og krever en redegjørelse for SFTs praksis med å sende bilvrak til deponering i England. Nå bør Brende også ta ansvar for de høye utslippene av dioksiner, kvikksølv og støv fra Fundia som smelter om bilvrak her i Norge, mener juridisk rådgiver i Bellona, Christine Karlsen.

Returordningen for bilvrak:

I følge NRK Buskerud har Miljøvernminister Børge Brende nå bedt SFT om en redegjørelse om eksporten av bilvrak til Storbritannia. SFT- direktør Håvard Holm ønsker ikke å si noe mer i saken før denne redegjørelsen er overlevert. Holm har tidligere avvist gang på gang at denne eksporten er problematisk og mener engelske miljøkrav er fullt på høyde med norske. Til NRK sa Holm at SFT har sendt sine egne eksperter for å inspisere det aktuelle verket, men at han ikke vil gi NRK innsyn i rapportene fra disse.

Kan ikke stikke hodet i sanden
Miljøverndepartementet (MD) sa 03.02.04 til NRK at de ikke ønsker å engasjere seg i saken omkring returordningen for bilvrak, og velger å stole på SFT. Nå har imidlertid MD snudd helt om og vil ha en redegjørelse.

– Dette var det mest fornuftige de kunne gjøre, som ansvarlig departement for denne praksisen nytter det ikke å stikke hodet i sanden når økonomi gang på gang blir prioritert foran miljø, sier Christine Karlsen. Hun understreker at det er viktig at MD, som eier av bilvrakene, stiller strenge miljøkrav når disse skal destrueres.

SFT med mange hatter
Bellona har reagert sterkt på praksisen med å sende vrakene til England og har oppfordret Riksrevisjonen til å granske ordningen. Dette bør gjøres av mange grunner. For det første er vrakene som farlig avfall å regne og bør ikke sendes til et land med slappere miljøkrav enn Norge. Anleggene bilvrakene sendes til i England tilfredsstiller ikke Norske krav og en rapport utført på oppdrag for SFT påpeker blant annet støvproblemer ved verket i London. Videre mener Bellona det er svært uheldig SFT sitter på absolutt alle sider av bordet og eier birvrakreturordningen, deler ut utslippskonsesjoner og gir eksporttillatelser. Det eneste SFT faktisk ikke gjør, er å stille krav som sikrer en miljømessig forsvarlig destruksjon.

Kan forurense fjorden
Tidligere denne uken har NRK Buskerud fulgt SFTs praksis med bilvrakeksporten til England, der bilene blir fraktet ut bl.a. via Drammen og Larvik havn. Mens vrakene er lagret ved havnene i påvente av å bli skipet til England er det ingen miljøkontroller med at det ikke lekker ut giftige stoffer som forurenser fjorden. Etter omtalen i media har nå SV fulgt opp saken, og har sendt et brev til Miljøvernministeren der de ber om at ordningen stanses og at det redegjøres for hvorfor man har valgt denne praksisen.

Mye å svare for hjemme
Også her hjemme har Miljøvernministeren mye å svare for. Til nå har omlag 30% av alle norske bilvrak blitt smeltet om ved Fundia i Mo i Rana. I desember 2003 forkastet Miljøvernministeren Bellonas klage på at Fundia får slippe ut 154 kvikksølv i året, og at krav om installasjon av renseanlegg frafalles. Kort tid etter rykket Miljøvernministeren ut og søkte å framstå som en internasjonal pådriver for å redusere utslippene av tungmetaller, deriblant kvikksølv Bellona reagerte sterkt på dette og understreket at dette utspillet ikke holdt vann, og at i steden for å festtale internasjonalt med tomme ord, burde han sette gode miljøeksempler hjemme. Et godt miljøeksempel er ikke å godta kvikksølvutslipp i Rana samtidig som man eksporterer tonnevis av dritt til England for å spare penger som følge av deres lave miljøavgifter og slappere miljøkrav.