Nyheter

Nei til økte glykolutslipp på Torp

Publiseringsdato: 10. februar, 2004

Skrevet av: Christine Molland Karlsen

Sandefjord lufthavn, Torp må pålegges gjenvinning av oppsamlet flyavisingsvæske (glykol). De må også kunne dokumentere at de virkelig trenger økte utslippsgrenser som følge av økt trafikk. Verken Avinors statistikk eller lufthavnens egne fremskrivninger tyder på at det vil bli et økt avisingsbehov p.g.a. økning i flybevegelsene.

Sandefjord naturvern og Bellona har levert en felles høringsuttalelse til Sandefjord lufthavns søknad om økte utslippsgrenser for flyavisingsvæske (glykol) hvor de uttrykker skepsis til om dette er nødvendig. Det fremkommer i høringsuttalelsen at mye av grunnlaget for søknaden ikke dokumenteres og at det derfor bør sendes en ny søknad med bedre dokumentasjon for det gis tillatelse til økte utslipp.

Like krav ved alle flyplasser
Bellona mener også at det er på tide med en generell gjennomgang av flyplassvirksomheter i Norge. Forskning og utvikling på Oslo lufthavn har gitt ny og viktig kunnskap om miljøeffekter og rensesystemer vedrørende avisingskjemikalier som det er på tide å dra nytte av også ved andre flyplasser. Det bør derfor i løpet av en toårsperiode settes like strenge krav til utslipp av avisingsvæsker ved alle flyplasser i Norge som det er gjort ved Oslo lufthavn.