Nei til økte glykolutslipp på Torp

Sandefjord naturvern og Bellona har levert en felles høringsuttalelse til Sandefjord lufthavns søknad om økte utslippsgrenser for flyavisingsvæske (glykol) hvor de uttrykker skepsis til om dette er nødvendig. Det fremkommer i høringsuttalelsen at mye av grunnlaget for søknaden ikke dokumenteres og at det derfor bør sendes en ny søknad med bedre dokumentasjon for det gis tillatelse til økte utslipp.

Like krav ved alle flyplasser
Bellona mener også at det er på tide med en generell gjennomgang av flyplassvirksomheter i Norge. Forskning og utvikling på Oslo lufthavn har gitt ny og viktig kunnskap om miljøeffekter og rensesystemer vedrørende avisingskjemikalier som det er på tide å dra nytte av også ved andre flyplasser. Det bør derfor i løpet av en toårsperiode settes like strenge krav til utslipp av avisingsvæsker ved alle flyplasser i Norge som det er gjort ved Oslo lufthavn.