Nei til økte utslipp fra Torp

I søknad om ny utslippstillatelse søker Sandefjord Lufthavn om økte utslipp av avisningskjemikalier grunnet endrede forhold og på bakgrunn av at de ikke klarer å overholde gjeldende krav. Fylkesmannens reviderte tillatelse tillater en økning av utslippene av avisningskjemikalier fra 11 m3 i 2005 til 29 m3 i 2011. Dette representerer en kraftig økning og vil medføre ytterligere press på miljøet, spesielt for Rovebekken som er resipient for avrenning fra flyplassen. En økning av både oksygenforbrukende glykol og hemmeligstemplede tilsettingsstoffer gir grunn til bekymring. Sandefjord Naturvern og Bellona etterlyser tiltak som kan øke oppsamlingsgraden og redusere utslippene knyttet til avisning ved Sandefjord Lufthavn.

Hovedpunktene i klagen

  • En økning i utslipp av avisingsvæske som inneholder hemmelige tilsettingsstoffer kan ikke aksepteres uten en vurdering av miljøfaren fra en uavhengig tredjepart. I henhold til Miljøinformasjonsloven krever Sandefjord Naturvern og Bellona å få innsikt i hvilke tilsettingsstoffer avisingsvæsken som benyttes ved Sandefjord Lufthavn (SL) inneholder.
  • Sandefjord Lufthavn har de siste 5 årene ikke hatt noen økning i antall flybevegelser. Dette kan derfor ikke benyttes som argument for å tillate økte utslipp av avisingsvæske.
  • En reduksjon i oppsamlingsgraden for avisingsvæske til 70% er uakseptabelt. Andre flyplasser klarer kravet på 80% (OSL oppnådde 88% i 2002), og hvorfor skal ikke SL også klare å innfri dette. Fylkesmannen må ikke lempe på kravet men sørge for at nødvendige tiltak blir gjennomført slik at SL oppnår en økt oppsamlingsgrad.
  • Vannkvaliteten i Rovebekken er dårlig og sjøørretbestanden er svekket. Økte utslipp av oksygenforbrukende glykol og utslipp av hemmelige tilsettingsstoffer vil ytterlige øke presset på ørreten og miljøforholdene.