Nyheter

Stor fakkelmarkering ved Dramstadbukta

Appellantene på Hurum-siden sto sammen mot SFT. Fra venstre tidligere lensmann i Hurum Tor Brosø, Bellonas Marius Dalen, Hurum-ordfører Roger Ryberg og sogneprest Terje Halvorsen.
Foto: Tore Sandberg/Drammens Tidende

Publiseringsdato: 11. januar, 2005

Skrevet av: Hanne Bakke

Rundt 2000 engasjerte personer demonstrerte i går mot den planlagte dumpingen av forurenset masse i Dramstadbukta. Både på Svelvik-siden og på Hurum sto det anslagsvis 1000 personer som krevde en giftfri fjord.

Begge steder var preget av kampvilje og god stemning. Alle aldersgrupper fra de aller minste til godt voksne med lang «fartstid» i Dramstadbukta var med på fakkelmarkeringen. Hoderystende til SFTs framgangsmåte sa samtlige fra om at man krever en ren fjord og at det er uaktuelt at de forurensede massene fra Fredrikstad dumpes i bukta.

– Et nødrop til Hareide
På Svelvik-siden holdt aksjonsleder og ildsjel Inger Solberg en appell som oppfordret miljøvernministeren til å gripe inn og rydde opp etter SFTs overkjøring av fylkeskommunen.

– Mayday, mayday, vi retter et nødrop om hjelp til miljøvernminister Hareide, ropte hun til en lydhør forsamling, og fulgte opp med å beskrive SFTs handlingsmåte som et maktovergrep.

Inger Solberg har tidligere samlet inn 1300 underskrifter mot dumpingplanene og engasjementet blir nok ikke mindre etter gårsdagens aksjon. Med NRK og andre medier på plass fikk Solberg fortalt at lokalbefolkningen er forbanna og ikke kommer til å gi seg med dette.

Enige og tro til SFT faller
På andre siden av fjorden, på Verket i Hurum sto det også rundt 1000 demonstranter med fakler. I rundt en time fikk man også der formidlet engasjement og sinne over at man skal frakte forurenset masse fra Fredrikstad til Dramstadbukta. Under parolen ”Enige og tro til SFT faller” holdt bl.a. sogneprest Terje Halvorsen, Bellonas Marius Dalen, tidligere lensmann i Hurum Tor Brosø og Hurum-ordfører Roger Ryberg appeller. Sognepresten tok til orde for at fjorden må spares for giftdumpingen og sa han hadde kontaktet høyere makter om saken. Bellona lovte å følge saken til det ytterst og oppfordret folket til å gjøre klar båtene til sjøslag i Dramstadbukta. Appellene ble etterfulgt av et taktfast krav om en ren fjord og avsynging av «Ja vi elsker».

de04dbfcd4cdaf888ac324c8e22a3a31.jpeg Photo: Foto: Tore Sandberg/Drammens Tidende

Hvor er miljøvernministeren?
Bellona sendte i forrige uke brev til miljøvernministeren der han blir sterkt oppfordret til å komme på banen i denne saken. Det har ennå ikke kommet noen reaksjoner fra Hareide på dette, men det er for Bellona uforståelig hvis ministeren ignorerer lokalbefolkningens rop om hjelp og lar SFT brøyte seg fram.