Nyheter

Prøvetaking ved FMV i Fredrikstad

Marius Dalen/Bellona

Publiseringsdato: 3. juni, 2005

Skrevet av: Marius Dalen

Miljøpatruljen har tatt nye prøver av sjøbunnen utenfor tørrdokka til FMV i Fredrikstad. Bellona er beskymret både for den planlagte dumpingen i Dramstadbukta men også risikoen for å grave opp en udetonert miljøbombe i Fredrikstad.

Miljøpatruljen:

Torsdag tok Bellonas Miljøpatrulje prøver av den forurensede sjøbunnen utenfor Fredrikstad Mekaniske Verksted. Vi ønsker å ta prøver som vi selv har kontroll over fra både prøvetakingen til den ferdige analysen av miljøgifter foreligger. Bellona kritiserte tidlig SFT for manglende prøvetaking av mudderet og presset på for ytterligere undersøkelser. Når dette kravet endelig ble oppfylt valgte imidlertid forurensningsmyndighetene å la Drammen Skipsreparasjoner selv gjøre kartleggingen. Resultatet viser et utrolig slett arbeid av SFT og en prøveserie vi ikke kan ha tillit til.

Udetonert miljøbombe?
Det har vært mye fokus på selve deponeringen av de forurensede massene i Dramstadbukta i Buskerud. Men mudringsoperasjonen kan også utgjøre et stort problem lokalt for Fredrikstad. Ingen har kontroll på hva som kan ligge av miljøgifter under de massene som skal fjernes. Mudringen kan i verste fall avdekke en udetonert miljøbombe og bringe tidligere begravde miljøgifter opp til overflaten. Skipsverft av typen som FMV representerer var frem til 70-80-tallet blant våre største kilder til utslipp av miljøgifter så bekymringen er etter Bellonas mening klart begrunnet.

Klare krav fra Bellona
Etter å ha fulgt saken tett i nesten ett år har Bellona to klare krav til hva som nå må gjøres. Den foreslåtte dumpingen av meget sterkt forurensede masser med splittlekter i Dramstadbukta er fullstendig uspiselig. Om mudringen skal gjennomføres må det finnes alternativer som har en lagt mindre miljøbelastning enn den Drammen Skipsreparasjon ønsker å gjennomføre. Anlegget til NOAH på Langøya utenfor Holmestrand har sagt at de kan ta imot massene og Bellona vurderer dette som en god løsning. Blir denne løsningen valgt vil NOAH også ta på seg ansvaret for massene i motsetningen til den pulveriseringen av ansvar den planlagte dumpingen representerer. Videre krever Bellona at også sjøbunnen under massene som skal kartlegges for miljøgifter. Først da vil vi vite om mudringen til Drammen Skipsreparasjoner vil utgjøre et stort forurensningsproblem lokalt i Fredrikstad.