Nyheter

EDC ved Rafnes– – 20 år etter

Natur og Ungdom demonstrerte mot EDC for 20 år siden. Fremdeles renser Hydro Polymers grunnvannet for miljøgiften. <P>

Publiseringsdato: 1. september, 2005

Skrevet av: Gunnar Grini

I dag åpner Hydro Polymers en ny og moderne klorfabrikk på Rafnes. Det er også 20 år siden Natur og Ungdom demonstrerte mot ulovlige utslipp av EDC. Bedriften renser fremdeles grunnvannet for miljøgiften.

Natt til mandag 19. august 1985 gikk Natur og Ungdom til aksjon mot Hydro Rafnes i Bamble i Telemark. Tre aktivister fra NU, blant dem Bellona-leder Frederic Hauge, klatret opp i et destillasjonstårn på Hydro Rafnes og hang ut et banner med tittelen «Fem år med EDC – Hva gjør SFT«. I over fem år hadde Statens Forurensningstilsyn vært klar over at Hydro slapp ut over dobbelt så mye av det giftige og kreftfremkallende stoffet EDC (etylendiklorid) som de hadde lov til. Stoffet sivet ned til grunnvannet og ut i den allerede sterkt forurensede Frierfjorden. EDC er lite løselig i vann og lite biologisk nedbrytbart, men fordamper lett. EDC er kreftfremkallende og kronisk giftig overfor akvatiske miljøer, men akkumuleres ikke i næringskjeden.

fcf18d8c2a0e445a0d46e929f63567c0.jpeg Photo: Foto: Jack Herheim/Bellona

Siden slutten av 1980-tallet har Hydro Polymers Rafnes måttet ta ansvar for utslippene ved å pumpe opp EDC-holdig grunnvann og rense det før det pumpes ned igjen i grunnen. Dette er nok et eksempel på at fortidens miljøsynder ikke forsvinner av seg selv og at opprydningskostnadene gjerne blir langt høyere enn å gjøre tingene riktig første gangen.

Grenlandsfjorden fremdeles sterkt forurenset
Bellonas aksjonsskip M/S Kallinika er for tiden i Porsgrunn for å sette søkelyset på en fortsatt sterkt forurenset Grenlandsfjord. Noen steder i Grenlandsfjorden er det opp mot 1000 ganger mer av kreftfremkallende dioksiner enn det som betraktes som forsvarlige nivåer. Det kom frem under en statusrapport fra prosjektet Ren Fjord, som ble lagt frem onsdag. Rapporten viser at for å få ned dioksin-nivået raskt, må bunnen i halvparten av Frierfjorden dekkes med stein eller leire. Det kan koste flere hundre millioner kroner i følge Fylkesmannen i Telemark.