Nyheter

Ber Statens vegvesen minimere bruk av miljøgifter i vegrekkverk

Publiseringsdato: 17. oktober, 2005

Skrevet av: Helle Veiersted

Statens vegvesen krever bruk av CCA/kreosot-impregnert trevirke i sin veileder for vegrekkverk, til tross for at slike produkter frigjør betydelige mengder miljøgifter. Bellona foreslår i en høringsuttalelse at Statens vegvesen isteden prioriterer miljøriktige alternativer.

Bellona skriver i en høringsuttalelse til Statens vegvesens "Veileder for Statens vegvesens standard vegrekkverk" at det er svært beklagelig at man i Vegvesenets veileder krever bruk av impregneringsprodukter som medfører at betydelige mengder kobber, krom, arsen og persistente organiske forbindelser frigjøres til naturen.
Bellona mener det påhviler Statens vegvesen, som en betydelig samfunnsaktør, et stort ansvar å bidra til at bruken av miljøgifter reduseres maksimalt.