Nyheter

Kartlegger kvikksølvubåten

Ombord på Geoconsults "SV Geobay".
Marius Dalen/Bellona

Publiseringsdato: 5. oktober, 2005

Skrevet av: Marius Dalen

Geoconsult startet denne uke kartlegging av ubåten U864 utenfor Fedje. Ubåten som ble senket av engelskmennene i 1945 inneholder rundt 65 tonn kvikksølv. Bellona påpeker at kartleggingen må omsettes i konkrete handlinger for å fjerne miljøtrusselen fra U864.

Mandag denne uken startet karteleggingen av den tyske ubåten U864 og dens last på 65 tonn kvikksølv. En rekke undersøkelser skal gjennomføres for å vurdere hvilket tiltak som best kan løse et potensielt stort miljøproblem. Levetiden til beholderene med kvikksølv er anslått til 60 år og det innebærer at tiltak må iverksettes så snart som mulig.


Kartlegger kvikksølvubåten

I dag ble både Bellona og en rekke medier tatt med ombord i Geoconsult sitt fartøy ”SV Geobay”. Tidligere i uken ble området rundt ubåten kartlagt ved hjelp av multistrålelodd, sidesøkende sonar og penetrerende ekkolodd. Dette har resultert i klare bilder av bunntopografien og de to lokaliserte delene av vraket. Midtseksjonen er fortsatt ikke funnet. Prosjektleder Arvid Pettersen fra Geoconsult skisserte følgende arbeidsoppgaver for forprosjektet:

650b6396bc8543355d0ad8a50bfffc09.jpeg Photo: Marius Dalen/Bellona

  • Strømmåling
  • Miljøanalyse
  • Kartlegging med ekkolodd og sonar
  • Videoinspeksjon av vrak
  • Inspeksjon av eventuelle funn
  • Tykkelsesmåling av skrogdeler
  • Sedimentprøver
  • Berging av beholdere
  • Lokalisere tårn-seksjon
Dagens program bestod av undersøkelser med en ROV (fjernstyrt ubåt). Bellona og presse fikk se svært klare bilder av ubåten live under operasjonen. Dette var innledningen til ROV-undersøkelsene og de neste dagene skal det gås mer konkret til verks for å få oversikt over tilstanden til vraket og eventuelle løse kvikksølvbeholdere på bunnen.

f94c4a9e8f766b3189bcb3ef04fe1883.jpeg Photo: Jack Herheim/Bellona

Informasjon må omsettes til handling

Det er bevilget ca. 15 millioner til gjennomføring av dette forprosjektet. For Bellona er det viktig at denne informasjonen fører til gjennomføring av konkrete tiltak for å fjerne de store mengdene kvikksølv som nå ligger på 150 meters dyp utenfor Fedje. Det er også viktig at denne informasjonen vil bli tilgjengelig, slik at også andre kan komme med innspill under vurderingen av tiltak og at beste løsning velges. Fase 2 som omhandler gjennomføringen av tiltak er av Kystverket foreløping anslått til en kostnad i overkant av 300 millioner.