Nyheter

Ber Bjørnøy arrangere høring i dypvannsdeponi-saken

Publiseringsdato: 29. november, 2005

Skrevet av: 6884

I brevet påpekes det at det er knyttet betydelig prestisje til saken, og at det til tider har vært benyttet en argumentasjon som har kunnet virke så vel truende som overkjørende. Organisasjonen mener derfor at det er viktig at saken gis en behandling som i ettertid viser seg å være i tråd med god forvaltningsskikk, og som miljøpolitisk er etterprøvbar og ikke medfører uheldige miljøpolitiske konsekvenser.