Nyheter

Forbud mot flammehemmer likevel?

Publiseringsdato: 26. januar, 2006

Skrevet av: Gunnar Grini

Europakommisjonen har valgt å tillate fortsatt bruk av den helse- og miljøskadelige forbindelsen deka-BDE i elektriske produkter. Både EU-parlamentet og Danmark har valgt å trekke Kommisjonen for retten for å få vedtaket annullert.

15. oktober besluttet Europakommisjonen at deka-bromfenyleter (deka-BDE) skulle unntas fra RoHS-direktivet. Dette direktivet gjør medlemslandene ansvarlige for at elektriske eller elektroniske produkter ikke inneholder farlige stoffer. I Norge har Statens Forurensingstilsyn (SFT) foreslått et forbud mot bruk av deka-BDE fra og med 1. juli 2006, med unntak for transportmidler. Bellona støttet forslaget, med begrunnelse i at skadevirkningene deka-BDE har på helse og miljø er godt dokumentert. SFT påpekte i sin innstilling at Europakommisjonen hadde gått ut over sitt mandat ved å tillate fortsatt bruk av deka-BDE, fordi direktivet kun tillater dette dersom alternativer ikke er tilgjengelige. Det er nemlig flere produsenter av EE-produkter som ikke lenger benytter deka-BDE i sine produkter. Bellona mener derfor også at Kommisjonens vedtak er klart ugyldig, og at Norge står fritt til å innføre et forbud slik SFT har gått inn for.

EU-Parlamentet og Danmark trekker Kommisjonen for retten
6. juli 2005 vedtok EU-parlamentet en resolusjon som advarte Kommisjonen om at en opprettholdelse av unntaket for deka-BDE ville bli ansett som at Kommisjonen hadde gått ut over sitt mandat (bruk linken til høyre for å se resolusjonen). Dette ble altså ikke fulgt opp. 30. november i 2005, bestemte Parlamentets justiskomité seg enstemmig for å ta ut rettslig tiltale i EU-domstolen etter ønske fra komiteen for miljø, helse og matsikkerhet, med hensikt å få vedtaket annullert. Formelt ble Kommisjonen trukket for retten 6. Januar i år. Da hadde allerede Danmark trukket Kommisjonens vedtak for EU-domstolen fire dager i forveien. Bellona mener at er sannsynlig at vi nå vil få et europeisk forbud mot bruk av deka-BDE i EE-produkter.

SFTs innstilling er for tiden til behandling i Miljøverndepartementet. Bellona anser det som en selvfølge at vi nå får et forbud mot bruk av deka-BDE. Tross alt har vi en Miljøvernminister som har uttalt at hun vil kjempe for et generelt forbud mot miljøgifter i vanlige forbrukerprodukter.