Nyheter

Felles pressemelding om Miljøvernforbundets aksjon i Oslofjorden

Publiseringsdato: 22. juni, 2006

Miljøorganisasjonene Natur og Ungdom, Miljøstiftelsen Bellona, Norges Naturvernforbund og WWF-Norge tar sterk avstand fra Norges Miljøvernforbunds aksjon mot dumping i Oslofjorden.

Med Kurt Oddekalv i spissen har Miljøvernforbundet med dagens aksjoner trådt over viktige prinsipielle linjer. Bruk av finlandshetter og sabotasje av utstyr er historisk sett uhørt når det gjelder aksjonsformer fra den seriøse delen av norsk miljøbevegelse. Det er for oss et viktig prinsipp at det ved protestaksjoner ikke skal utøves noen form for skade eller skapes risiko for skade overfor mennesker eller eiendom. Alle som deltar skal fremstå fullt identifiserbare og stå for sine handlinger. Bruk av finlandshette er kun egnet til å spre usikkerhet, frykt og forakt i befolkningen. Dette tjener ikke miljøets interesse.

Bård Lahn
Leder Natur og Ungdom
Tlf. 41 44 59 67

Frederic Hauge
Leder Miljøstiftelsen Bellona
Tlf. 90 03 75 43

Lars Haltbrekken
Leder Norges Naturvernforbund
Tlf. 91 61 21 91

Rasmus Hansson
Generalsekretær WWF-Norge
Tlf. 90 68 63 13