Nyheter

Giftskandale i Elfenbenskysten

Statsminister i Elfenbenskysten og fransk minister

Publiseringsdato: 10. september, 2006

Skrevet av: Marius Dalen

En kynisk giftskandale er nå i ferd med å bli avslørt. Svært giftig avfall er dumpet minst 7 forskjellige steder ved byen Abidjan i landet Elfenbenskysten i Vest-Afrika. Befolkningen fortviler, folk dør og mange trenger umiddelbar hjelp. Ryktene er mange, Bellona Web har forsøkt å finne ut mer om hva som har skjedd.

Det Panama registrerte skipet ”Probo Koala” har siden tidlig på nyåret vært til havs for å finne noen som er villig til å ta imot den giftige lasten. Nigeria, Dakar og Libya har sagt nei til henvendelsene fra det nederlandske selskapet Trafigura. Ingen var villige til å ta i mot giftavfallet som foreløpig har ukjent opprinnelse.

Men så ga myndighetene i Elfenbenskysten grønt lys til at skipet kan losse sin dødelige last. Det visstnok russisktalende mannskapet om bord kunne derfor gå til kai og i perioden 19-21. august fylles giften over på tankbiler som i nattens mørke transporterer avfallet til minst 7 forskjellige steder rundt byen Abidjan hvor giften så helles ut. Til lokalbefolkningen ble det sagt at dette var middel mot mygg. De 400.000 literne med avfall er dumpet i det tett befolkede områdene Cocody og det mer velstående strøket Riviera hvor blant annet Presidenten bor og de fleste ambassadene ligger. Den norske ambassaden ble torsdag evakuert til andre siden av byen og vil være det til over helgen. Ambassaden vil da forhåpentligvis ha bedre oversikt over situasjonen.

Bellona WEB har i dag fått opplyst fra troverdige kilder i Elfenbenskysten at antallet døde nå er anslått til 50 og at de offisielle tallene fra de tre mottaksklinikkene i går var 5464 skadde. I kveld er tallet på antall skadde justert opp til 9460. Det er også rapportert om at 80 gravide har spontanabortert. Symptomene til de som har dødd har omfattet blødninger ut av øre, nese og munn. Folk som har vært i kontakt med vannet i lagunen har dødd innen kort tid. Det meldes om avflassing av hud og akutt oppsvulmede mager. Medisin som lindrer smertene, uten å lege symptomene, har klinikkene gått tomme for.

Folk har nå tatt på flukt og har verken sted å bo eller mat. Folk bærer støvmasker som ikke hjelper.

Avfallet som ble fraktet til Elfenbenskysten med båt er nå i ferd med å bli en større giftskandale under opprulling I flere dager har folk demonstrert og protestert uten at tiltak er blitt iverksatt.

Regjeringen gikk av

Illsinte innbyggere og demonstrasjoner har ført til at hele regjeringen i landet gikk av. Ifølge AFP gikk regjeringen av som en direkte årsak av svikt og manglende håndtering av giftskandalen. President Laurent Gbagbo har nå bedt statsminister Charles Konan Banny om å sette sammen en ny regjering hvor flere ministere er skiftet ut. Blant annet skal både Transportministeren og Miljøvernministeren ha fått sparken på grunn av deres befatning med saken.

Presidenten uttalte for fire dager på TV at dette var kjemisk avfall fra atomindustrien. Uttalelsen innebærer imidlertid ikke at det er snakk om radioaktivt avfall. Det er ikke sannsynlig at denne type skip kan ha fraktet radioaktivt avfall uten alvorlige konsekvenser for mannskapet.

Store mengder klororganiske forbindelser

Det franske konsulatet i Abidjan har meldt om at avfallet består av hydrogensulfid og organiske klorforbindelser. Stoffene er giftige og kan forårsake kvalme, utslett, hodepine/migrene, diaré, oppsvulming og blødninger. De skader det rapporteres om lokalt samsvarer i stor grad med disse alvorlige symptomene. Hva nøyaktig avfallet består av har man enda ikke oversikt over. EU er i ferd med å sende eksperter for å ta prøver fra området hvor avfallet er dumpet. Beskrivelsene fra lokalbefolkingen av de oppståtte skadene kan tyde på klorforgiftninger. Alt tyder på at væsken som har blitt dumpet er i høye konsentrasjoner og svært giftig men det er fortsatt uklart hvor avfallet kommer fra.

bodytextimage_Kartutsnitt.jpg

De siste dagene er det skjedd en viss mobilisering av skadebegrensende tiltak i området. Rundt enkelte av dumpeplassene har arbeidere i heldekkende vernedrakter satt opp stengsler og advarsler. Frankmenn skal i tillegg ha tatt prøver som er på vei til analyse. I tillegg skal EU skal sende eksperter for å vurdere saken nærmere. Men skadeomfanget tyder dessverre på at er man allerede er svært sent ute.

Videre sies det at det lokale selskapet som står bak selve dumpingen har skrevet kontrakter for å håndtere ytterligere 5000 tonn av samme type avfall. Dette er visstnok om bord i et nytt skip som Bellona Web foreløpig ikke vet navnet på. Skipet skal ha forsøkt å få anløpstillatelse og befinner seg etter all sannsynlighet i farvannene utenfor Vestafrika.

Kynisk gifthandel

Skipet eies av det greske selskapet Prime Marine Management. De har ovenfor media bekreftet at skipet har fraktet giftavfall til Elfenbenskysten. Men de tar ikke ansvar for forgiftningen av lokalbefolkningen. De sier videre at skipet var leaset ut til det Nederlandske selskapet Trafigura. Selve dumpingen av giftavfallet er gjort av et lokalt selskap ved navn Tommy som er en del av Puma Energy Group.

I følge Nederlandske medier prøvde ”Probo Koala” tidlig i juli å kvitte seg med en ukjent type avfall i Amsterdam. Det ble klaget avfallets lukt og sammensetning og leveringen ble derfor avslått. Avfallet ble pumpet tilbake i skipet som satte kursen mot Estland. Hendelsen er under etterforskning av nederlandske myndigheter men det er imidlertid ikke bekreftet at det er dette avfallet som har blitt dumpet i Abidjan.

Det skal være betalt 35 millioner USD for at avfallet skulle bli tatt i mot av det lokale firmaet Tommy. Det er åpenbart at de som har produsert avfallet vet hvor skadelig det er. Mye tyder derfor på at de som står bak med viten og vilje har kuttet kanter for å slippe unna kostnadene ved en forsvarlig håndtering av miljøgiftene. Skandalen vitner om kynisk håndtering av giftavfall. Personene bak har nå liv på samvittigheten. De må spores opp og stilles til ansvar for sine handlinger.

Det har allerede gått alt for lang tid og befolkningen har nå et prekært behov for hjelp til riktig behandling og skadebegrensende tiltak.