Nyheter

Oppryddingsaksjon i Elfenbenskysten

Oversikt over 7 steder i byen Abidjan i Elfenbenskysten hvor det ble dumpet giftavfall

Publiseringsdato: 19. september, 2006

Skrevet av: Marius Dalen

Søndag startet oppryddingen av giftavfallet som ble dumpet i Abidjan i Elfenbenskysten. Tallet på personer som oppsøker helsepersonell er stadig økende og flere personer har blitt arrestert som følge giftskandalen.

Eksperter fra FN og Frankrike har jobbet for å kartlegge forurensningsituasjonen i Abidjan etter at skipet ”Probo Koala” leverte sin dødelige last for snart en måned siden. På søndag startet det franske selskapet Seche group opprydding på Abidjans hovedsøppelplass, et av de til nå 14 identifiserte dumpingstedene. Arbeidet er forventet å ta flere uker.

Avfallet blir pumpet opp i sikrede containere og vil sendes til Europa for destruksjon. Giverland bidrar økonomisk for å hjelpe Elfenbenskysten med oppryddingen. Det forventes imidlertid at de som blir funnet ansvarlig for skandalen i ettertid blir påkrevd å betale kostnadene.

Ulovlig eksport av farlig avfall
I følge Baselkonvensjonen er eksport av farlig avfall fra industriland til utviklingsland forbudt. Tidligere var slik eksport en enkel, og ikke minst billig, løsning for kyniske industriherrer. Konvensjonen ble undertegnet i 1989 for å beskytte fattige land mot dumping av farlig avfall og slår fast at opphavslandet for det ulovlig dumpede avfallet skal betale oppryddingskostnadene.

Dødelig dose hydrogensulfid
Avfallet, som offisielt har ført til syv dødsfall og 44.000 behandlinger, er analysert av myndighetene og inneholder følgende:

Analyse Resultat Enhet
Innhold av H2S 6129 mg/kg
Volummasse ved 15 C 750,6 kg/m3
Mercaptansulfat 1287 mg/kg
Innhold av svovel 2,18 % masse
FIA Olefines 2,5 % volum
FIA Paraffines 51,4 % volum

Laboratoriet skriver følgende om resultatene: Det fremgår av prøven at stoffet ligner et oljeprodukt med volummasse 750,6 kg/m3, dvs. svært lik bensin og med en høy konsentrasjon av hydrogensulfid (H2S). Dette er et giftig stoff som med en slik dosering kan føre til umiddelbar død ved innhalering.

Jakten på de ansvarlige
I opprullingen av skandalen har en rekke personer blitt arrestert eller suspendert fra sine stillinger. Både transport- og miljøvernministeren ble tidlig fratatt sine stillinger. Statsminister Charles Konan Banny uttalte til FN’s Integrated Regional Information Network (IRIN) at transportministeren ble byttet ut fordi han, eller noen under han, hadde gitt tillatelser med tilknytning til dumpingen. Banny sier videre at det er mulig det har vært bestikkelser med i bildet:

– I don’t think that these operations are done without money changing hands. There is probably a corruptor and someone who has been corrupted somewhere, sier Banny til IRIN.

Flere personer i myndighetsapparatet har blitt suspendert, bla. havnesjefen og lederen av tollvesenet.

Myndighetene har hittil arrestert syv personer fra Elfenbenskysten, en nigerianer og to franskmenn. Franskmennene jobber for firmaet Trafigura Beheer BV som står bak transporten av avfallet til Elfenbenskysten. Direktøren Claude Dauphin og Vest-Afrikaansvarlig Jean-Pierre Valentini ble nektet utreise og fratatt passene sine på lørdag. I følge Washington Post ble de stilt for retten på mandag, siktet for forgiftning og brudd på lovgivning knyttet til håndtering av farlig avfall og sendt i fengsel.

I tillegg har direktørene for Puma Energy (selskap som er tilknyttet Trafigura og lagrer oljeprodukter i Abidjan), Waibs (som håndterer havnevirksomheten) og Tommy, som står bak selve dumpingen av avfallet.

I helgen ble den tidligere transportministeren stanset av illsinte demonstranter. Han ble dratt ut av bilen som ble satt fyr på og rundtjult på gaten. Havnesjefens hus ble også påtent samme kvelden. Folket i Abidjan krever at de ansvarlige for forgiftning av tusenvis av byens befolkning får si straff.